Priprave na 10. licitacijo vrednejšega lesa – 2016

30.11.2015

dražba lesa30. november 2015 - Na začetku prihodnjega leta bo v Slovenj Gradcu potekala 10. licitacija vrednejšega lesa. Priprave na jubilejno dražbo so se že začele in bodo potekale do konca leta. V prvem tednu novega leta bo potekal dovoz hlodov, ponudbe kupcev pa se bodo odpirale 2. februarja. Dan odprtih vrat, ko si bo lahko vse hlode, ki bodo sodelovali na licitaciji, ogledala javnost, bo 11. februarja 2016.

Licitacijo ponovno organizirata društvo Lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije. Dražba bo potekala v Slovenj Gradcu. Ker gre za jubilejno dražbo, si organizatorji prizadevajo, da bi bila čim uspešnejša, tako po kakovosti ponujenega lesa kot tudi po doseženih cenah.

V mesecu novembru in decembru poteka ogled primernih dreves, ki vsebujejo visokokakovostne sortimente, ki so primerni za dražbo. Lastniki gozdov naj se pri tem obrnejo na revirne gozdarje, ki jim bodo pomagali izbrati primerna drevesa. Prav tako naj se obrnejo na revirne gozdarje glede prevzema hlodov.

Najbolj zaželeni drevesni vrsti, ki tudi dosegata najvišje cene, sta gorski javor in oreh. Zaželene so tudi sadne drevesne vrste, predvsem sliva in jablana, medtem ko hruška in češnja nekoliko manj. V zadnjem času na ceni pridobivata hrast in brest. Zanimive so tudi redke drevesne vrste, kot sta brek in cipresa. Na slovenski dražbi se dobro prodajata tudi smreka in macesen.

Hlodi na dražbi lesa

Lastnik mora izbrana drevesa posekati in spraviti do kamionske ceste. Na kamionski cesti bodo drevesa pred prevozom opremljena s številko. Dodatne zahteve glede hlodov:

 • hlodi, ki se udeležijo dražbe, morajo biti najvišje kakovosti,
 • prevzemni list mora biti natančno in čitljivo izpolnjen,
 • prodajalci naj v čim večji meri navedejo najnižjo (izklicno) ceno, po kateri so še pripravljeni prodati svoje hlode,
 • hlodi morajo biti čim bolj pravilno skrojeni in imeti nadmero najmanj 10 cm,
 • hlodi morajo biti čim bolj čisti (brez blata), predvsem čela,
 • v izogib napakam pri prepisovanju številk, je ob prevzemu k prevzemnici in fotokopiji pavšala treba priložiti še fotokopijo bančne kartice prodajalca.
 • Primerne drevesne vrste in kakovosti za licitacijo >>

Dovoz hlodov na mesto licitacije bo potekal od 4. januarja do 15. januarja 2016. Na razstavnem prostoru bodo les izmerili še enkrat, ga označili s pripadajočimi podatki (zaporedna številka, dolžina, premer, volumen) ter vpisali na seznam, ki ga bodo razposlali potencialnim kupcem.

Kupci si bodo lahko hlode ogledovali od 23. januarja do 1. februarja 2016. Za posamezni hlod bodo oddali pisno ponudbo. Izbran bo ponudnik, ki bo za posamezen hlod oddal najvišjo ponudbo. V nasprotju s klasično dražbo, tukaj velja oddana ponudba in je ni mogoče naknadno zvišati.

Ponudbe se bodo odpirale 2. februarja ob 10. uri. Dan odprtih vrat bo 11. februarja 2016 od 10. do 16. ure. Takrat si bodo hlode lahko ogledali vsi, ki jih bo to zanimalo.

Pogoji in pravila licitacije za prodajalce:

 • najmanjša ponudba s strani kupcev – 70 €/m3;
 • PEFC certifikat je zaželen (seveda tudi FSC, kdor ga ima);
 • prevzem lesa pri lastniku poteka ob kamionski cesti;
 • sortimenti morajo biti očiščeni in pravilno izmerjeni;
 • vsak prevzeti hlod mora biti na čelu opremljen s ploščico s številko hloda;
 • lastnik hlodov dobi ob prevzemu prevzemni list, kjer morajo biti navedeni podatki o lastniku, številke hlodov s ploščic ter količinski podatki in kakovostni razred hlodov;
 • lastnik hlodov lahko ob prevzemu na prevzemnem listu navede tudi najnižjo ceno, po kateri je še pripravljen prodati svoj les; ta cena je dokončna in je v nadaljnjem poteku licitacije ni mogoče več spreminjati;
 • če lastnik ne navede minimalne cene, v nadaljevanju licitacije ne more zahtevati svojih hlodov nazaj, čeprav so bili prodani pod pričakovano ceno;
 • organizacijo in stroške prevoza lesa krije lastnik sam oziroma v dogovoru z društvom lastnikov gozdov, v katerega je vključen;
 • lastnik hlodov krije stroške licitacije lesa, ki znašajo 14 €/m³ za doseženo ceno pod 400 €/m³ ter 5 % vrednosti za hlode z doseženo ceno nad 400 €/m³ - stroški organizacije se obračunajo pri končnem obračunu po končani licitaciji;
 • za neprodane hlode, ki jih prodajalec odpelje z mesta licitacije, se prav tako zaračuna stroške licitacije v višini 14 €/m³ - za te stroške se prodajalcu izstavi račun ali obračuna od prodanih hlodov;
 • osebne podatke o lastnikih hlodov lahko organizator uporabi izključno za namen obračuna prodane hlodovine in jih ne objavlja javno;
 • organizator je dolžan obvestiti lastnika o rezultatih licitacije v roku 5 dni od odpiranja ponudb; če je bila ponudba nižja od lastnikove najnižje določene cene, mora lastnik v roku 3 dni sporočiti, ali bo prodal hlod po ponujeni ceni ali pa ga bo na svoje stroške odpeljal z mesta licitacije, prav tako morajo lastniki, katerih hlodi na licitaciji niso bili prodani, sporočiti, ali njihove hlode lahko proda organizator naknadno po trenutnih tržnih cenah, ali pa jih bodo lastniki na svoje stroške odpeljali z mesta licitacije;
 • lastnik hloda (prodajalec) dobi denar za prodane hlode nakazan na njegov bančni račun v roku 8 dni po odvozu hlodov z mesta licitacije.

Za morebitne dodatne informacije se lahko lastniki obrnejo na revirne gozdarje in lokalna društva lastnikov gozdov. Informacije nudijo tudi:

 • Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline: Jože Jeromel (041 321 099),
 • Zveza lastnikov gozdov Slovenije: Veronika Valenta (051 317 105), Jože Mori (041 657 546).

Več o licitaciji lesa >>

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem