Husqvarna 450ii

Poštena cena gozda

01.03.2012

Smrekov gozd - letvenjakPri nakupu ali prodaji gozda se pojavi vprašanje, kakšna je poštena cena gozda. Geodetska uprava RS je ugotovila, da so povprečne cene gozdov v Sloveniji nekje od 0,50 € do 0,80 € za kvadratni meter. Poznani pa so primeri, ko so se gozdovi prodajali in prodali tudi po bistveno višjih cenah, ki so presegle nekaj deset evrov za kvadratni meter.

Cene nekaj evrov za kvadratni meter ne zdržijo. Gozd ne omogoča donosov, ki bi upravičili tako visoke cene. Zato gre pri takšnih cenah za špekulativne nakupe, kjer se pričakuje, da se bo gozd prekategoriziral v zazidljivo zemljišče. Temu pritrjuje tudi dejstvo, da takšne cene dosegajo gozdovi ob naseljih. Visoke cene dosegajo tudi gozdovi, ki se kupijo z namenom povečanja vrtov. Gre za manjše parcele, ki dosegajo cene deset evrov na kvadratni meter in več.

Kaj je poštena cena gozda, ni mogoče enostavno določiti. Vsekakor pa je vezana na vrednost lesa v gozdu in možne donose v prihodnosti. Danes nimamo jasnih pravil, kako določiti ceno gozda, zato velja upoštevati priporočilo, ki je veljalo v Kraljevini Jugoslaviji med prvo in drugo svetovno vojno. Poštena cena gozda je cena, ki omogoča, da kupec dobi pri prvi sečnji povrnjeno polovico kupnine, preostanek pa se mu povrne v kasnejših letih. Tako prodajalec kot kupec bi zato morala biti zainteresirana, da se pred prodajo napravi strokovna ocena vrednosti lesa v gozdu oz. ocena možnega prihodka. Poštena cena gozda je odvisna od razmer na trgu z lesom in od stroškov del v gozdu.

Poštene cene ni vedno mogoče doseči. Še vedno je glavni dejavnik, ki vpliva na ceno razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Če povpraševanja ni, gozda ni mogoče prodati tudi po ceni, ki je znatno pod pošteno ceno.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem