HUSQVARNA 592 XP®

Pogled na zelenje povečuje možnost koncentracije

15.03.2016

Redek gozd iglavcevPogled na gozdove in drevesa ima ugoden učinek na ljudi. Verjetno je vsakdo opazil, da se lahko že ob kratkem pogledu na gozd v daljavi, park ali bližnje drevo, počuti bolje. Raziskava, ki so jo izvedli v Združenih državah Amerike, je pokazala, da pogled skozi okno na drevesa ugodno učinkuje na zmožnost koncentracije in znižuje stres.

Raziskavo so izvedli raziskovalci na University of Illinois. V poskus so zajeli 94 študentov, hoteli pa so preveriti, ali pogled skozi okno predavalnice na zelenje oz. zeleno pokrajino pomaga študentom pri izboljševanju mentalnih sposobnosti in pri zmanjševanju stresa. Študente so naključno razporedili po predavalnicah, ki niso imele oken, so imela okna s pogledom na parkirišče ali drugo stavbo in v tiste, ki so imela okna s pogledom na zelenje. Študenti so bili udeleženi v aktivnostih, ki sicer potekajo v predavalnicah. Na študentih so merili raven stresa.

Rezultati so pokazali, da so se študentje, ki so bili v predavalnicah s pogledom na zelenje, veliko bolje odrezali na preizkusih pozornosti in so doživljali manjši stres.

Rezultati raziskave nakazujejo, da bi morali pri načrtovanju urbane krajine upoštevati pogled na zelenje. Drevesa, posajena pred okni šol, fakultet, zdravstvenih ustanov in drugih ustanov, kjer zaposleni in obiskovalci doživljajo stres, imajo zelo ugoden učinek. Pri načrtovanju mest bi morali upoštevati tudi to dejstvo.