Podlubniki se širijo, ukrepajte pravočasno!

08.07.2015

8. julij 2015 – Zavod za gozdove Slovenije opozarja, da smo na pragu nove gozdne katastrofe in poziva lastnike k ukrepanju. Po lanskem žledolomu, se je letos v gozdovih v prekomernih količinah začel pojavljati lubadar. K visoki pojavnosti lubadarja prispeva velika količina poškodovanih iglavcev, ki ostajajo v gozdovi in suho vreme z visokimi temperaturami.

Trenutno je največ podlubnikov na postojnskem, tolminskem, kranjskem in ljubljanskem območju, v gozdovih, ki so bili poškodovani zaradi žledoloma, sanacija pa še ni povsem zaključena, ali pa se sploh ne izvaja. Zavod za gozdove je v prvi polovici letošnjega leta odkril in za posek določil že za 258.000 m3 iglavcev, ki so jih napadli podlubniki, od tega kar 33 % v drugi polovici junija. Obseg napadenega drevja je za 37 % večji, kot je bil v enakem obdobju lani. Zavod za gozdove ocenjuje, da bo količina napadenega drevja letos največja v zadnjih 70 letih.

Pojav podlubnikov je bil v letošnjem letu pričakovan. Lanskoletni žledolom je poškodoval in uničil večino iglavcev na prizadetih območjih in sanacije ni bilo mogoče zaključiti pravočasno. Poleg tega se številni lastniki sanacije sploh niso lotili in ves les pustili v gozdu. Poškodovani iglavci so idealno življenjsko okolje za podlubnike, ki se v toplem in suhem vremenu zelo hitro razmnožujejo. Hrošči, ki se razvijejo na enem drevesu lahko napadejo in uničijo 10 do 20 drugih dreves. Najbolj je prizadeta smreka, ogroženi pa so tudi jelka in bori.

Napad podlubnikov, poleg tega da ubije drevo, zmanjša kakovost lesa. Če so drevesa posekana pravočasno, potem se vrednost lesa bistveno ne zmanjša. Če pa poseka ne opravimo pravočasno, se les obarva sivkasto modro zaradi gliv, ki jih prinesejo podlubniki in cena pade v povprečju za okoli 28 €/m3. Če se s posekom čaka toliko časa, da začne odpadati lubje, se vrednost lesa v povprečju zmanjša za okoli 53 €/m3, saj tudi najlepši hlodi postanejo celulozni les.

Zavod lastnike gozdov poziva, da redno pregledujejo svoj gozd in napadena drevesa pravočasno odstranijo. Prvi znak napada podlubnikov je črvina, ki se nabira za luskami lubja in okoli koreničnika drevesa. Če ta znak opazimo, imamo 2 do 3 tedne časa, da drevo posekamo, spravimo iz gozda in olupimo ali predelamo. Naslednji znak je rumenenje in odpadanje iglic. Če do tega pride smo s posekom prepozni, saj je že prišlo do razvrednotenja lesa.

Najbolj morajo biti pozorni tisti lastniki, ki imajo v svojem gozdu poškodovane iglavce (npr. polomljen vrh) ali pa je v bližini zanemarjen gozd z iglavci, ki ga lastnik ni saniral po žledolomu. Takšna drevesa so oslabljena in bolj podvržena napadu. Priporočamo, da čez poletje lastniki pregledujejo gozd vsaj enkrat tedensko in v primeru odkritega napada takoj ukrepajo. Tudi lastniki gozdov, ki imajo gozdove na območju, ki jih je prizadel žledolom ali vetrolom, naj pogosteje pregledujejo svoj gozd, čeprav so v njem povsem zdravi iglavci. Kadar pride do prenamnožitve podlubnikov, ti napadejo in hitro uničijo tudi zdrava drevesa.

V primeru odkritja napadenih dreves, takoj ukrepamo s sečnjo. Zavod za gozdove obvešča, da se lahko sečnjo od podlubnikov prizadetih dreves lahko izvede brez predhodnega odkazila s strani revirnega gozdarja, je pa treba ob odkritju napadenih dreves takoj obvestiti revirnega gozdarja. Posekana drevesa je treba v najkrajšem možnem času odpeljati iz gozda. Skladiščenje ob gozdni cesti ne pride v poštev, saj bodo lubadarji izleteli iz hlodov in napadli zdrava drevesa v bližini. Lahko pa hlode pred skladiščenjem v gozdu olupimo, kar pa običajno zaradi zahtevnosti ne delamo.

Pri tako intenzivnem napadu podlubnikov, kot je letos, je vsako napadeno drevo tako rekoč obsojeno na propad, zato ne smemo odlašati s sečno. S pravočasnim posekom zavremo ali preprečimo širjenje podlubnikom, obenem pa les še ohrani svojo trenutno vrednost in nam omogoči zaslužek.

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa