Oznake gozdnih okrasnih drevesc v decembru 2015

15.12.2015

novoletni okrasek na jelki15. december 2015 - Posekana gozdna drevesca (novoletne smrečice in jelke), namenjena za okras in praznovanje, morajo biti v letošnjem decembru med prevozom in prodajo označena z oranžno nalepko z letnico 2015. Pridobivanje okrasnih drevesc iz gozdnih površin usmerja Zavod za gozdove Slovenije na gozdu in naravi prijazen način. Z oranžno nalepko morajo biti označena tudi gozdna drevesca, pridobljena na namenskih plantažah v Sloveniji.

Okrasna gozdna drevesca slovenskih drevesnih vrst, kot so navadna smreka, bela jelka ter bori, v gozdu in na drugih gozdnih površinah lahko pridobivajo le lastniki gozdov na podlagi odločbe, ki jo lastniku zemljišča izda Zavod za gozdove Slovenije. V odločbi so zapisane usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih drevesc na za gozd neškodljiv način.

Med prevozom in na prodajnih mestih morajo biti označena s plombo v obliki nalepke, ki jih lastniki pridobijo na Zavodu za gozdove Slovenije skupaj z odločbo. Nalepka z letnico 2015 je oranžne barve. Na njej je med drugim navedeno tudi gozdnogospodarsko območje, v katerem je bilo drevesce pridobljeno. Manjše število nalepk (do 25) je mogoče pridobiti brezplačno, za večje količine pa je treba odšteti 0,27 € na nalepko. Z oranžno nalepko morajo biti označena tudi gozdna drevesca, pridobljena na namenskih plantažah v Sloveniji.

Na trgu je vsako leto velika ponudba okrasnih drevesc »neslovenskih« vrst, kot so npr. kavkaška jelka, omorika, srebrna smreka. Ker niso pridobljena iz gozdnih površin, nalepk ne potrebujejo.
Nalepk ne potrebujejo tudi v tujini pridobljena gozdna okrasna drevesca, če ima prodajalec ustrezno potrdilo o izvoru, ter v lončkih rastoča domača gozdna drevesca.

Omejitve so postavljene tudi za nabiranje mahov, ki se v tem času uporabljajo za postavitev jaslic. Tega lahko pridobivamo v gozdu v omejenih količinah (do 2 kg), tako da na eni površini odvzamemo največ petino vsega mahu. Nadzor nad pridelavo okrasnih drevesc in pridobivanjem mahov izvaja gozdarska inšpekcija. Nadzor nad trženjem izvaja tržna inšpekcija.

Da bomo čim dalj uživali v zelenem okrasju domačih drevesc, jih postavimo v stojala, ki jih lahko napolnimo z vodo. Ko bodo odslužila svojemu namenu, jih razrežimo in odložimo v zabojnike za organske odpadke ali pa jih sežgimo v kuriščih.