Husqvarna 560XP Mark II

Z osico nad kostanjevo šiškarico

28.04.2015

28. april 2015 - Kmetijsko – gozdarski zavod Nova Gorica je pred kratkim v naravo spustil večje število parazitskih osic Torymus sinensis. Osice so spustili v nasadu kostanja na Primorskem. V prihodnje bodo osico spustili v naravo še na Štajerskem, Posavju in na Dolenjskem. Upajo, da se bo osica dovolj namnožila, da bo začela uspešno uravnavati populacijo kostanjeve šiškarice.

Kostanjeva šiškarica je iz Kitajske prinesen škodljivec pravega kostanja. V Evropi se je pojavila sredi dvajsetega stoletja. S svojim delovanjem povzroči tvorbo šišk na drevesih pravega kostanja, kar vodi v zmanjšanje števila cvetov in plodov ter manjše priraščanje dreves. Kostanjev rak in kostanjeva šiškarica sta največja uničevalca pravega kostanja pri nas.

V preteklosti so skušali v tržnih nasadih pravega kostanja šiškarico zatirati s pesticidi. To se je izkazalo za povsem neučinkovito, saj so ličinke dobro zaščitene v šiškah. Druga možnost je vzgoja dreves, ki so odporna proti šiškarici, vendar je to dolgotrajen proces, ki zahteva zamenjavo obstoječih dreves z novimi.

Med nekaterimi naravnimi sovražniki kostanjeve šiškarice je tudi parazitska osica Torymus sinensis, katere življenjski cikel se povsem ujema s ciklom kostanjeve šiškarice. Na Kitajskem uspešno zatira kostanjevo šiškarico in preprečuje, da bi se prekomerno razširila. Osica v šiške izleže jajčeca, iz katerih se kmalu razvijejo ličinke. Te se hranijo z ličinkami kostanjeve šiškarice, ki jih uničijo, preden se do konca razvijejo.

Parazitsko osico so najprej vnesli na Japonsko in v Severno Ameriko, kjer se je zelo dobro obnesla. Leta 2003 in 2004 so osico prinesli v Italijo, vendar se je izkazalo, da se življenjski cikel osice ne ujema s ciklom lokalne populacije kostanjeve šiškarice. Vzrok je bil v previsoki temperaturi pri transportu osice iz Japonske. Vnos so ponovili leta 2005, pri čemer so poskrbeli za nižje temperature pri transportu. Osice so izpustili najprej v Italiji, nato pa še v Franciji. Izkazalo se je, da so zelo uspešne in so močno zmanjšale populacijo kostanjeve šiškarice. 

Proizvajalci kostanja in čebelarji se veselijo vnosa parazitske osice, saj v tem vidijo odrešitev za težave. Za zdaj kaže, da je osica v Evropi zelo uspešna in v nekaj letih, če se bo pri nas uspešno razmnožila, lahko pričakujemo zmanjšanje populacije kostanjeve šiškarice ter povečanje cvetenja in obroda pravega kostanja. Kot pri vseh oblikah biološke kontrole obstaja možnost, da se bo sčasoma osica preveč namnožila in začela uničevati avtohtone žuželke in povzročati takšno ali drugačno škodo.