Uniforest

Ogrožena je ena petina rastlinskih vrst

10.05.2016

Vršiček smreke10. maj 2016 - Angleški Kraljevi botanični vrtovi Kew so objavili poročilo o oceni stanja rastlinskih vrst na Zemlji. Ugotovili so, da je petina rastlinskih vrst ogroženih, vendar pa raziskovalci vsako leto odkrijejo 2.000 novih vrst.

Trenutno je znanih 390.000 rastlinskih vrst. Od teh jih ljudje uporabljamo 30.000. Več kot 5.000 rastlinskih vrst pa se je razširilo iz svojega naravnega okolja in povzročajo škodo na območjih, kjer so se naselile, v višini 5 % vrednosti svetovnega gospodarstva.

Največ rastlin je ogroženih zaradi uničevanja naravnega okolja v namene kmetijstva. Takšnih je kar 31 % ogroženih rastlin. 21 % ogroženih rastlinskih vrst je ogroženih zaradi sečnje oz. pridobivanja lesa in 13 % zaradi gradnje infrastrukture (zgradbe, ceste) in 4 % zaradi spreminjanja podnebja. Pričakuje se, da se bo v prihodnje povečal delež rastlinskih vrst, ki so ogrožene zaradi spreminjanja podnebja.

Vir: The Guardian, 10.5.2016