Nov projekt za izboljšanje varstvenega stanja velikih zveri

11.09.2018

RisBiotehnihška fakulteta, Univerza v Ljubljani je začela z novim mednarodnim projektom Carnivora Dinarica – Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacije velikih zveri v severnih Dinaridih. Gre za čezmejni projekt, ki ga izvajata Slovenija in Hrvaška.

Glavni namen projekta je izboljšati varstveno stanje evrazijskega risa, volka in medveda na območjih Natura 2000 Javorniki – Snežnik in Notranjski trikotnik v Sloveniji in na območju Gorskega Kotarja in severne Like na Hrvaškem. Na tem območju živi okoli 20 risov, 60 volkov in 700 medvedov. Ohranjanje njihove prisotnosti ima velik pomen za varovanje biološke raznolikosti in ekosistemov na čezmejnem območju.

Posebna pozornost projekta bo namenjena zmanjšanju tveganj, ki ogrožajo ohranjanje velikih zveri. Vzpostavili bodo kmetijo dobrih praks, donirali ograje za preprečevanje škod, vzrejali pastirske pse, postavili dinamično signalizacijo na prometnicah za preprečevanje povozov, vzpostavili oboro za osirotele risje mladiče, postavili medovarne smetnjake in drugo. Pomemben del aktivnosti bo posvečen ljudem s ciljem krepitve sposobnosti, znanja in zavedanja o pomenu velikih zveri ter načinih sobivanja človeka z njimi.

Projekt bo potekal 30 mesecev, do konca februarja 2021. Njegova vrednost je 2,35 milijona evrov. Pomembno je, da bodo ukrepi zagotavljali prenosljivost in trajnost tudi po zaključku projekta.