Uniforest

Nacionalna gozdna inventura 2018

10.07.2018

10. julij 2018 - GozdZavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije bosta letos že četrtič izvajala nacionalno gozdno inventuro. Z nacionalno gozdno inventuro se zbira podatke rastiščih, gozdnih sestojih in dendrometrijskih znakih živega in mrtvega drevja.

Nacionalna gozdna inventura zajema popis 760 vzorčnih ploskev, ki so določene na osnovi mreže 4x4 km, ki prekriva Slovenijo. Vzorčne ploskve so postavljene neodvisno od tega, ali gre za zasebne, državne ali občinske gozdove. Ekipe bodo svoje delo opravljale letos poleti in jeseni. Gre za četrto ponovitev inventure v sklopu Monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov. Prva nacionalna gozdna inventura je bila izvedena leta 2000, nato pa so sledile ponovitve v letih 2007 in 2012.

Rezultati gozdne inventure nam bodo podali informacije o stanju slovenskih gozdov. Podatki bodo na voljo stroki, odločevalcem in splošni javnosti ter bodo postali del mednarodnih zbirk podatkov o gozdovih.