Z mednarodnim povezovanjem proti invazivnim vrstam v gozdovih

08.11.2017

Cvet robinije8. november 2017 - Zaradi globalizacije in posledično povečane mednarodne trgovine je nevarnost vnosa tujerodnih vrst v naše gozdove velika. Dodatno na preživetje tujerodnih vrst ugodno vplivajo klimatske spremembe. Za uspešno preprečevanje vnosa tujerodnih vrst je zato nujno potrebno mednarodno sodelovanje. Zato je FAO organiziral Gozdno omrežje za invazivne vrste za Evropo in Srednjo Azijo – REUFIS, katerega del je postala tudi Slovenija.

V preteklosti se je izkazalo, da je komunikacija med posameznimi državami neučinkovita in ne omogoča učinkovitega preprečevanja vnosa in širjenja tujerodnih vrst. Pogosto je slaba tudi komunikacija znotraj posameznih držav. Leta 2015 se je pojavila pobuda, da bi vzpostavili mednarodne povezave na območju Srednje Azije in Evrope, ki bi omogočale izmenjavo informacij in izkušenj ter ustrezno čezmejno sodelovanje pri raziskavah, preprečevanju vnosa in zatiranju tujerodnih vrst v gozdovih. Jeseni 2016 je FAO organiziral prvi REUFIS sestanek, ki se ga je udeležilo 23 držav. Letos se je inavguracijskega srečanja udeležilo 25 držav, med njimi tudi Slovenija. Udeleženci so potrdili statut REUFIS in izvolili predsednika in izvršni odbor. V začetku leta 2018 bodo pripravili načrt dela.

Vir: Novice iz varstva gozdov št. 10, 2017.