HUSQVARNA 592 XP®

Mednarodni dan risov

11.06.2018

Ris11. junij 2018 - Letos mineva 45 let od naselitve risov v severne Dinaride. V okviru projekta LIFE Lynx so izdelali dokumentarni film »Risova pot«, kot poklon peščici lovcev in gozdarjev, ki so s svojim entuziazmom omogočili, da ris še vedno živi v naših gozdovih. S premiero dokumentarnega filma »Risova pot« obeležujemo 11. junij kot mednarodni dan risov, ki ga letos praznujemo prvič.

V preteklosti je bil ris prisoten na celotnem območju Slovenije, nato pa je na začetku 20. stoletja zaradi izgube življenjskega prostora, pomanjkanja plena in pretiranega lova izumrl. Leta 1973 so lovci in gozdarji v Slovenijo pripeljali in naselili 6 risov iz Slovaške, kar je bilo za tedanje razmere velik naravovarstveni podvig. Naselitev se je izkazala za eno najuspešnejših v Evropi, risi pa so se v naslednjih letih iz Slovenije razširili tudi v sosednje države (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Italija in Avstrija).

Kljub uspešni razmnožitvi je populacija risov ostala izolirana, zaradi parjenja v sorodstvu pa je število risov začelo upadati. Genetske analize kažejo, da bodo risi brez naše pomoči v nekaj letih spet izumrli. S ciljem dolgoročne ohranitve risov bo tako v letih 2017 - 2024 v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji potekal mednarodni projekt »LIFE Lynx«. V sklopu projekta bodo na Slovaškem in v Romuniji odlovljeni risi iz populacije na območju Karpatov in preseljeni v Slovenijo in na Hrvaško. V domačo populacijo risov bo tako v okviru projekta LIFE Lynx vključenih 14 novih živali.

Tudi pri tej naselitvi bodo imeli osrednjo vlogo lovci in gozdarji, vključeni pa bodo tudi ostali deležniki, še posebej lokalne skupnosti, ki se zavzemajo za ohranitev te ogrožene vrste. Projekt v večinskem deležu financira Evropska unija v okviru LIFE programa, sofinancira pa ga tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki je prijavi projekta nudilo vso potrebno podporo.