Husqvarne 545 MarkII

Knjiga o gozdu

  • 21.08.2012
  • Knjiga o gozdu21. avg. 2012 - Od izida Knjige o gozdu je minilo že dobro desetletje, pa je še vedno vredno o njej spregovoriti. Knjiga o gozdu o njegovem pomenu, lepoti, podrobnostih in sestavi, njen naslov pove o vsebini skoraj vse, je zelo zanimivo branje za tiste, ki bi radi o gozdu izvedeli nekaj več, vendar pa se ne bi radi spuščali v strokovno literaturo. Avtor Lado Eleršek zelo dobro krmari med strokovnimi in poljudnimi vsebinami in z enostavnim jezikom naredi besedilo razumljivo vsem, tudi tistim, ki niso vešči branja strokovnih knjig.

    Vsebina je razdeljena na sedem poglavij. Besedilo dopolnjujejo zanimive fotografije, pesmi in izreki različnih avtorjev. V prvem poglavju nam avtor pove nekaj o gozdu in njegovem pomenu. Suhoparni statistični podatki so predstavljeni na zanimiv način s številnimi zanimivostmi iz sedanjosti in preteklosti. Drugo poglavje je krajše, v njem pa avtor predstavi nekaj podatkov o naših gozdovih, podnebju, kjer uspevajo gozdovi itd. Tretje poglavje govori o drevesih naših gozdov. Veliko poudarka je na različnih zanimivostih, seveda pa ne manjkajo osnovni opisi, s katerimi si pomagamo pri prepoznavi dreves. Tla so pomembni del gozda, ki pa mu vse prepogosto posvečamo premalo pozornosti. Tlom je posvečeno četrto poglavje, ki ga je napisal Mihej Urbančič. Na kratko izvemo, kako se preučujejo tla in kakšna tla v Sloveniji prevladujejo. Peto poglavje je bolj botaničnega značaja. Nekaj izvemo o sestavi gozda in o tem, kako so zgrajene rastline. Šesto poglavje je namenjeno bolj poetičnim dušam. Govori o gozdni ornamentiki in gozdni impresiji. Zadnje poglavje pa je posvečeno zdravilnim gozdnim rastlinam in vplivom gozda na človeka.

    Kdor prebere Knjigo o gozdu, je deležen nekoliko drugačnega pogleda na gozd. Je bolj romantičen, bolj naraven in predvsem manj tehničen. Knjigo je vsekakor vredno vzeti v roke, saj ni preobsežna (140 strani, A5 format), predstavi pa nam še nekoliko drugačen pogled na gozd. Je priporočljivo branje vsem, ki bi radi spoznali gozd. Knjiga je izšla leta 2001, avtor pa jo je izdal v samozaložbi.

     

    Dobra praksa na področju gozdarstva in sledenja lesa - Bureau Veritas