Jelenjad povzroči do 4.200 €/ha škode v smrekovih sestojih

28.08.2018

Jelen28. avgust 2018 - V sklopu mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA je v nedeljo potekalo predavanje Zveze lastnikov gozdov z naslovom Kdo je odgovoren za škode po divjadi in zvereh, kjer so predstavili podatke o škodi v smrekovih sestojih, ki jo lastnikom gozdov povzroča jelenjad. Številke niso majhne, celotna škoda pa neposredno prizadene lastnike  gozdov.

Vedno več indicev je, da je že leta divjadi v slovenskih gozdovih preveč in da povzroča veliko škodo. Zaradi prevelike količine divjadi se že leta srečujemo s težavami pri naravnem pomlajevanju gozdov, divji prašiči pa povzročajo škodo na kmetijskih površinah. Veliko škode povzroči jelenjad, ki, z objedanjem povzroči škodo do višine 1,5 metra. Na tem mestu nato drevo napadejo glive.

Veronika Valentar in Jože Mori sta predstavila izračune škode. Valentarjeva je naredila oceno škode na podlagi 8,52 ha smrekovega gozda. Enoletna ocenjena škoda, ki so jo jeleni naredili na drevju, znaša 18.673 €, kar je okrog 2.200 €/ha. Jože Mori je ugotavljal povzročeno škodo na 50,5 ha smrekovega gozda. V obdobju 40 let je ocenjena škoda zaradi jelenjadi 216.000 evrov, kar znaša nekaj več kot 4.200 €/ha. V to pa ni zajet strošek obnove gozda.

Avstrija, Nemčija in Švica so že sprejele smernice za ocenjevanje škode, ki jo povzroča jelenjad na gozdovih. V Nemčiji se pavšalna odškodnina za povzročeno škodo v smrekovih gozdovih giblje od 2.000 do 5.800 €/ha.