Uniforest

Gozdovi, s katerimi se redno gospodari, so bolj priljubljeni

29.10.2017

gozdFinska raziskava je pokazala, da so ljudem najbolj všeč odprti enomerni gozdovi z visokimi drevesi, najmanj pa so jim všeč golosečne površine (razen v zimskem času). Naravno ohranjeni gozdovi niso najbolj priljubljeni. Ljudje imajo raje gozdove, s katerimi se redno gospodari.

Raziskavo so opravili na Laponskem, kjer so s pomočjo fotografij spraševali ljudi, kakšni gozdovi so jim všeč. Vprašali so 750 turistov in 635 Fincev.

Pojmovanje lepote gozdov med Finci in tujci se bistveno ne razlikuje, razen v dejstvu, da imajo Finci raje bolj svetle gozdove z redkeje razporejenimi drevesi, medtem ko imajo tujci raje goste gozdove z drevesi različnih velikosti.

Tako Fincem kot turistom so najmanj všeč golosečne površine, vendar pa so dobro ocenili golosečne površine, kjer so pustili posamezna drevesa za nasemenitev. Te površine so bolj všečne kot površine, kjer je bila izvedena pogozditev. Bolj priljubljeni so mešani gozdovi, kjer se pojavljajo različne drevesne vrste, kot pa le iglasti ali listnati gozdovi, kjer prevladuje le ena vrsta. Gozdovi, ki so prepuščeni naravnemu razvoju, in njihov namen ni pridobivanje lesa, so manj priljubljeni. Ljudi moti neurejenost in ostanki propadlih dreves. Se pa všečnost spreminja skozi letne čase. Tako se je izkazalo, da so golosečne površine všečne v zimskem času, ko jih prekrije sneg.

Vir: UEF.fi, 29.10.2017