Uniforest

Gozdarski inštitut bo še naprej sodeloval s Kitajci

06.11.2017

Podpis memoranduma6. november 2017 - Slovensko gozdarstvo je iz strokovnega vidika zagotovo med najbolj naprednimi na svetu. To se kaže tudi v sodelovanju naših gozdarskih strokovnjakov in inštitucij v mednarodnih projektih in z drugimi tujimi inštitucijami, ki se ukvarjajo z gozdarskim področjem. Gozdarski inštitut Slovenije je s Kitajsko akademijo za gozdove podpisal memorandum o soglasju o nadaljnjem dolgoročnem mednarodnem partnerstvu znanstveno-raziskovalnega sodelovanja v gozdarstvu.

Dogovor med Gozdarskim inštitutom Slovenije in Kitajsko akademijo za gozdove omogoča medsebojno sodelovanje pri raziskovanju. Največja pozornost bo namenjena trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi, soočanju z izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe, vprašanju biotske raznovrstnosti in spodbujanju zelenega gospodarstva.

Na slovenski strani sta na podpisu prisostvovala predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in Veleposlaništva RS v Pekingu.

Fotografija: MKGP