Husqvarna 560XP Mark II

V Francijo uspešno preseljeni dve medvedki

08.10.2018

MedvedV večerno-nočnih urah iz torka na sredo (z drugega na tretji oktober) in srede na četrtek (s tretjega na četrti oktober) je terenska ekipa strokovnjakov Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) odlovila dve medvedji samici, ki sta bili s posebnimi transportnimi vozili prepeljani v Francijo in izpuščeni na prostost. Slovenski medvedji samici, s francosko dodeljenima imenoma Claverina in Sorita, sta bili preseljeni na območje Piriniejev.

Odlov in preselitev sta bila izvedena na podlagi medvladniega sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo, ki sta ga državi že leta 2006 podpisali v gradu Predjama pri Postojni. Odlov je bil v okviru sporazuma opravljena drugič, prvič pa je bilo tea 2006 preseljenih 5 medvedov.

Preselitev sta izvedla organizacija Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) ter Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Medvedji samici, Claverina, stara 6+ let, s telesno maso 140 kg in Sorita, stara 7+ let in s telesno maso 150 kilogramov, sta bili odlovljeni v lovišču s posebnim namenom Jelen, ki deluje v sestavi ZGS, s tehniko »odlova na prosto« ter uspavani s sredstvom za omamljanje. Medvedki so po protokolu izmerili strokovnjaki obeh ekip, francoski kolegi pa so jima namestili ovratnici z GSM/GPS oddajnikom ter še posebnima oddajnikoma v eno od ušes. Medvedki sta pregledala in do odvoza spremljala njegove vitalne življenjske funkcije tudi strokovnjaka (veterinarja), ki sta ju zagotovili tako slovenska kot francoska stran. Slovensko odlovno ekipo je krajevno pristojna veterinarka spremljala tudi ves čas odlova.

Medvedki so francoski strokovnjaki, skupaj s potrebnimi listinami (CITES, veterinarski mednarodni certifikat, odlovni obrazec) odpeljali na pot v nočnih urah in sta bili po transportu, ki je trajal skoraj 24 ur, izpuščeni na prostost v Franciji. Po izjavah francoskih vodij projekta sta medvedki Claverina in Sorita pogumno stopili iz posebne komore na prostost v zahodnem delu francoskih Pirenejev.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem