Uniforest

Fotografski natečaj "Gozd in človek"

 • 20.07.2019
 • Fotografski natečaj "Gozd in človek"

  Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ob 70-obletnici ustanovitve organizira fotografski natečaj na temo »Gozd in človek«. Tema natečaja je gozd in človekov odnos do gozdnega prostora. V okvir teme natečaja sodijo posnetki, s katerimi želijo fotografi opozoriti na lepote žive in nežive narave v gozdu in na značilnosti ali posebnosti, ki so posledica večstoletnega človekovega neposrednega ali posrednega delovanja v njem v najširšem smislu. Fotografije naj kažejo naravne gozdne oblike in njihovo ohranjenost ter odnos in vpliv človeka, sodobne družbe ali tehnologije na gozd. Fotografije naj imajo sporočilno vrednost razpisane teme.

  Kdo lahko sodeluje?

  Fotografski natečaj je namenjen študentom gozdarstva ter vsem ljubiteljskim in poklicnim fotografom, ki bodo svoja dela v skladu z razpisnimi pogoji poslali do razpisanega roka. Natečaj je organiziran v dveh kategorijah:

  • Kategorija A: študentke in študenti vseh študijev na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (mirovanje statusa ni ovira)
  • Kategorija B: vsi ljubiteljski in poklicni fotografi

  Fotografski natečaj Gozd in človek

  Do kdaj?

  Fotografski natečaj poteka do vključno 15. septembra 2019.

  Kako?

  Vsak udeleženec natečaja, ki mora biti avtor poslanih fotografij, lahko sodeluje z do štirimi fotografijami, ki jih pošlje na elektronski naslov gozdarski.natecaj@gmail.com. Avtorji naj v elektronski pošti posredujejo tudi svoje osnovne kontaktne podatke (ime, priimek in naslov). S sodelovanjem na nagradnem natečaju avtor privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval, obdelujejo za potrebe obveščanja udeležencev o fotografskem natečaju in obveščanje nagrajencev. Organizatorji zagotavljajo, da bodo osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, za katere so bili dani.

  Poslane fotografije naj bodo v formatu JPG in velikosti vsaj 1.500 pikslov po daljši stranici. Ime datoteke/fotografije naj bo sestavljeno iz imena kategorije, začetnic imena in priimka avtorja, letnice nastanka fotografije in naslova fotografije (primer: A_GS_2013_Domov). Uporaba nobene tehnike, s pomočjo katere bi dodali, zamenjali ali odstranili slikovne elemente, ni dovoljena. Dovoljeno je odstranjevanje elementov, ki so nastali zaradi lastnosti fotoaparata, kot so prah ali digitalni šum. Potemnitve, posvetlitve, korekcija barv, spremembe barvne fotografije v črno-belo ali izrez (crop) so sprejemljivi. Sprejemljive so tudi fotografije, narejene v tehniki HDR in tehniki povečevanja globinske ostrine (focus staking).

  Petčlanska strokovna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala sledenje tematiki natečaja, kreativnost in tehnično dovršenost fotografij. Trem najbolje ocenjenim fotografijam v vsaki kategoriji bo podelila denarne nagrade v višini 400,00 €, 200,00 € in 100,00 €. En avtor ima lahko največ eno nagrajeno fotografijo. Nagrajene in druge izbrane fotografije, skupaj predvidoma deset v vsaki kategoriji, bodo oktobra 2019 na stroške organizatorja razstavljene v galerijskih prostorih Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Večni poti 83 v Ljubljani in objavljene na spletni strani oddelka.

  Avtorji se z oddajo fotografij strinjajo, da se njihova dela objavijo na razstavi in uporabijo v promocijske namene Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete. Avtor z oddajo fotografij na organizatorja prenese vse materialne avtorske pravice, zlasti tiste, ki mu bodo omogočile javno prikazovanje, razstavljanje in reproduciranje primerkov fotografij ter uporabo fotografij v tiskanih in elektronskih medijih za potrebe promocije dejavnosti organizatorja. Avtor s prenosom materialnih pravic na organizatorja dovoljuje, da organizator objavi delo brez predhodnega soglasja avtorja in brez nadomestila plačila avtorju. Prenos navedenih pravic je neizključen ter časovno in krajevno neomejen. Organizatorji se zavezujejo, da bodo spoštovali moralne avtorske pravice avtorja. Avtor jamči, da so fotografije, s katerimi sodeluje na fotografskem natečaju, njegova lastna in izvirna avtorska dela in da ima na njih ustrezne avtorske pravice.

  Koledar natečaja

  • Sprejem del: do 15. septembra 2019
  • Žiriranje: do 1. oktobra 2019
  • Obvestilo o žiriranju: do 15. oktobra 2019
  • Javna razglasitev rezultatov: po 20. oktobru 2019       

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem