Evropski atlas gozdnih dreves

19.04.2016

European atlas of forest tree species19. april 2016 – Evropska komisija je marca letos izdala obsežen atlas dreves v Evropskih gozdovih. Atlas je obsežno delo številnih avtorjev, ki je namenjeno tako strokovni javnosti kot tudi vsem, ki jih zanimajo gozdna drevesa. Atlas je v angleškem jeziku in brezplačno dostopen na spletu.

Atlas je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu je nekaj splošnih informacij o evropskih gozdovih, v drugem delu pa je predstavljenih 75 drevesnih vrst, ki uspevajo v evropskih gozdovih. Vsaka drevesna vrsta je predstavljena z informacijami o videzu in lastnostih, rastiščnih zahtevah, možnosti uporabe, boleznih in škodljivcih in z zemljevidom razširjenosti.

Stran iz European atlas of forest tree species

Atlas je dostopen v elektronski obliki na spletu. Trenutno je dostopen v pdf obliki v celoti ali pa po posameznih straneh. Avtorji obljubljajo, da bodo v prihodnje atlas razširili še z dodatnimi informacijami o drevesnih vrstah, ki bodo dosegljive preko povezav pri opisih posameznih drevesnih vrst. Obseg atlasa je 204 strani.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem