Evropska unija potrebuje strateški pristop k oblikovanju gozdarskih politik

18.06.2018

Pogle znotraj gozda19. junij 2018 - Direktor Evropskega gozdarskega inštituta (EFI) Marc Palahi je prepričan, da Evropska unija nima pravega pristopa do oblikovanja gozdarskih politik. Evropska komisija trenutno nima zmogljivosti, da bi obravnavala politike povezane z gozdovi na način, da bi lahko oblikovala strateško razumevanje, kaj nudijo gozdovi pri reševanju pomembnih družbenih izzivov, kot so podnebne spremembe krožno gospodarstvo in bioekonomija.

Gozdarski raziskovalci in znanstveniki se pogosto srečujejo s težavo komuniciranja z odločevalci in mediji. To je pripeljalo tako daleč, da smo danes priča številnim zavajajočim in nasprotujočim si informacijam v povezavi z gozdarskimi temami. Sodelovanje med novinarji in strokovnjaki bi moralo biti bolj tesno. Prav tako bi morali strokovnjaki aktivno sodelovati s političnimi odločevalci. Sodelovanje med posameznimi državami tudi ni dovolj razvito.

Po mnenju Marca Palahija je zelo pomemben odnos med stroko in mediji, predvsem v današnjih časih, ko je sodobna družba visoko urbanizirana. Širjenje informacij in znanja je mogoče preko tradicionalnih medijev kot tudi preko sodobnih družbenih medijev oz. družabnih omrežij.

Vir: Metsäyhdistys, 14.6.2018