Husqvarna 560XP Mark II

Na dražbi v Slovenj Gradcu dosežene visoke cene lesa - 2012

27.02.2012

27. feb. 2012 - Januarja je v Slovenj Gradcu potekala 6. dražba vrednejših sortimentov lesa, ki jo je organizirala Zveza lastnikov gozdov s partnerji. Na licitaciji je bilo 2.482 zelo kakovostnih hlodov. Prodanih je bilo 2.154 hlodov kar predstavlja 87 % ponujenih hlodov. Zanje je bilo oddanih 2.163 ponudb. Najvišjo ceno je dosegel hlod gorskega javorja rebraša, in sicer 9.720 €/m3.

Prodano je bilo 1.984 m3 lesa različnih vrst. Povprečna cena je znašala 318 €/m3. Na dražbi je bilo največ hlodov gorskega javorja, smreke, hrasta gradna, češnje, velikega jesena in hruške. Absolutno najvišje cene so dosegali hlodi gorskega javorja, v povprečju pa so se najdražje prodajali hlodi oreha (povprečna cena 722 €/m3), slive (626 €/m3), črnega oreha (613 €/m3),

Povprečne dosežene cene lesa na dražbi:

 • oreh 722 €/m3,
 • sliva 626 €/m3,
 • črni oreh 613 €/m3,
 • gorski javor 422 €/m3,
 • brek 380 €/m3,
 • ostrolistni javor 351 €/m3,
 • dob 336 €/m3,
 • jablana 330 €/m3,
 • cipresa 302 €/m3,
 • gorski brest 272 €/m3,
 • macesen 247 €/m3,
 • češnja 239 €/m3,
 • smreka 233 €/m3,
 • graden 224 €/m3,
 • kostanj 192 €/m3,
 • hruška 191 €/m3,
 • črni gaber 167 €/m3,
 • rdeči hrast 164 €/m3,
 • črna jelša 148 €/m3,
 • veliki jesen 142 €/m3,
 • breza 135 €/m3,
 • bukev 132 €/m3,
 • jelka 114 €/m3,
 • lipa 106 €/m3,
 • rdeči bor 87 €/m3,
 • robinija 73 €/m3.

Najvišjo ceno je dosegel hlod gorskega javorja velik 1,77 m3, za katerega je kupec ponudil 16.578 € oziroma 9.370 €/m3. Najdražji kos na m3 je bil gorski javor s ceno 9.720 €/m3, ki je bil velik 1,08 m3. Lastnik je zanj iztržil 10.529 €. Najdražji oreh je dosegel ceno 6.152 €/m3, veliki jesen 2.500 €/m3, sliva 2.022 €/m3 in črni oreh 1.650 €/m3. Najvišja cena, ki je bila plačana za češnjo je bila 1.428 €/m3, za macesen 669 €/m3, za smreko 666 €/m3, za hruško 522 €/m3, za bukev 429 €/m3, za črno jelšo 323 €/m3 in jelko 126 €/m3.
 

Hlod gorskega javorja
Najvišja cena na dražbi: ostrolistni javor, 9.720 €/m3.

 


Najdražji hlodič slive: 185 € ali 2.022 €/m3.

 

Najdražji hlod bukve
Bukev: 429 €/m3 oz. 756 € za hlod.

Hlod macesna
Macesen: 669 €/m3, 732 € za hlod.

Organizatorji so ocenili, da je bila dražba uspešna. Privabila je številne prodajalce, pa tudi kupcev ni manjkalo. Na dan odprtih vrat 9. februarja je bil obisk velik in razstavljene hlode si je ogledala množica ljudi. Tokratna dražba je pokazala, da v Sloveniji nimamo le kakovostnega lesa v gozdovih, temveč tudi doma. Na to kažejo visoko dosežene cene za slive, hruške, jablane, pa tudi za hlod ciprese. Pa tudi najdražji hlod javorja ne izvira iz gozda, temveč je rasel na dvorišču domačije.

Naslednja dražba lesa pri nas bo prihodnje leto, aktivnosti za pripravo, pa se bodo začele že jeseni.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem