HUSQVARNA 592 XP®

Certifikacija gozdov in lesnopredelovalne verige doma in po svetu

11.10.2018

Drevo

(Oglasno besedilo) Certifikacija gozdov je pisna potrditev neodvisne, usposobljene in akreditirane organizacije, da je gospodarjenje z gozdovi skladno z mednarodno določenimi standardi za trajnostno oziroma odgovorno gospodarjenje z gozdovi. V svetu je več sistemov certifikacije gozdov, med katerimi sta najbolj prepoznavna FSC® in PEFC™.

V skladu s shemo FSC® je po svetu trenutno certificiranih 201 mio ha gozdov v 86 državah in podeljenih 34.636 FSC® CoC1 certifikatov v 124 državah. Po shemi PEFC™ je trenutno certificiranih 308 mio ha gozdov in 11.361 veljavnih PEFC™ CoC certifikatov.

Prvi certifikat za gospodarjenje z gozdovi po FSC® shemi v Sloveniji je bil leta 2007 podeljen Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Od takrat beležimo v Sloveniji strmo rast certifikatov FSC® CoC za sledljivost v lesnopredelovalni verigi. Trenutno je v Sloveniji po shemi FSC® certificiranih 264.971 ha gozdov; od tega 235.118 ha, ki so v državni lasti (SiDG). Preostalih 29.852 ha so predvsem večji lastniki, kot so Beneficij d.o.o, Gozdna posest Kosler (Pod Trančo d.o.o.), Kočevski les d.o.o., Metropolitana Bled in Nazarje… Trenutno je v Sloveniji 225 veljavnih CoC certifikatov po shemi FSC.

Leta 2007 je bila potrjena slovenska PEFC™ shema za certifikacijo gozdov. Ena izmed posebnosti PEFC™ je možnost regijske certifikacije gozdov – v slovenski shemi certifikacije je Slovenija zaradi velikosti, načina zajemanja podatkov o slovenskih gozdovih in predvsem racionalizacije stroškov certifikacije, opredeljena kot ena regija. Regijski certifikat za trajnostno gospodarjenje z gozdovi po PEFC™ shemi je bil podeljen KGZS leta 2013. V letu 2017 je v regijski certifikat pod okrilje KGZS vstopil tudi SiDG, tako je trenuten obseg certificiranih gozdov po PEFC™ shemi dosegel 286.000 ha in se še povečuje. V Sloveniji je po podatkih Zavoda za certifikacijo gozdov (avgust 2018) 52 veljavnih CoC certifikatov po shemi PEFC™.

Skrbniška veriga (PEFC Chain of Custody – PEFC™ CoC)

Certificiranje PEFC™ Chain of Custody je namenjeno podjetjem, ki v svojih delovnih procesih (proizvodni ali trgovini) uporabljajo PEFC™ certificirane materiale in ki bi rada svoje proizvode tudi prodala kot PEFC™ certificirane. Ker certificirana podjetja dokazljivo zagotavljajo sledljivost izvora lesa, lahko uporabljajo tudi blagovne znamke PEFC™.

Katere so ključne prednosti certifikacije PEFC™?

  • Vaši proizvodi bodo ustrezali pogojem za sodelovanje na razpisih v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju,
  • vaše podjetje bo objavljeno na javno dostopnem iskalniku certificiranih podjetij,
  • zaradi vpeljave sistema sledljivosti boste v svojem podjetju omogočili boljši nadzor nad upravljanjem z materialnimi viri,
  • pridobili boste dostop do nekaterih novih trgov, hkrati pa tudi ščitili svetovne gozdove,
  • vaše stranke bodo imele večje zaupanje v vaše proizvode,
  • imetniki certifikata PEFC™ enostavneje izpolnijo zahteve EUTR.

Zakaj izbrati Bureau Veritas?

Bureau Veritas, d.o.o. je mednarodno podjetje, ki ima v 140 državah več kot 74.000 zaposlenih. V Sloveniji se s certifikacijo v skladu s shemama FSC® oziroma PEFC™ ukvarjamo od leta 2008, v obeh shemah pa smo v naši državi podelili največje število posameznih certifikatov. S slovensko podružnico izvajamo certifikacijo po shemah FSC® oziroma PEFC™ v vseh državah bivše Jugoslavije, Romuniji in Bolgariji, pri čemer imamo vzpostavljeno presojevalsko ekipo v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini.

Več informacij in kontakt za certifikacijo ter ostale storitve za gozdarstvo in lesno predelovalno industrijo najdete na naši spletni strani.

(1) Sledljivost v proizvodni verigi

Vir: https://info.fsc.org/ (Facts_and_Figures_2018-08-01 (1).pdf) ; http://www.pefc.si/ (PEFC_Global_Certificates_-_June_2018.pdf) ; Zavod za certifikacijo gozdov;)