Cene gozdov, 4. četrtletje 2011

20.02.2012

20. feb. 2012 - Geodetska uprava RS je objavila podatke o cenah gozdnih zemljišč za zadnje četrtletje 2011. Povprečna cena za kvadratni meter gozda je znašala 0,67 €. V enem letu se je povprečna cena dvignila za 17,5 %.

Cene gozda so se lani krepko povečale, povečalo pa se je tudi število transakcij z njimi. Najvišje cene dosegajo gozdovi v osrednje slovenskem območju, kjer je povprečna cena znašala 0,79 €/m2, ter na primorskem in tolminskem območju, kjer je povprečna cena znašala 0,75 €/m2. Najnižje cene so bile na gorenjskem in notranjskem območju. Povprečna cena je znašala 0,53 €/m2.

Slika: Gibanje povprečne cene gozdnih zemljišč v Sloveniji v €/m2 (vir: GURS)