Husqvarna 450ii

Cene drv ob začetku kurilne sezone 2018/19

04.09.2018

Skladovnica drvAnaliza cen drv, ki jo na portalu Gozd in gozdarstvo izvajamo vsake dva meseca, je v zadnjih dveh obravnavanih obdobjih pokazala izrazito rast cen drv za kurjavo. Primerjava z lanskim letom kaže, da so se najbolj zaželena drva podražila za petino. Očitno je, da se je vpliv žledoloma v letu 2014 in ujm, ki so sledile, že izpel, povpraševanje pa je dovolj veliko, da so se letos začele cene dvigovati.

Bukova drva so zagotovo najbolj zaželena, njihova ponudba na trgu pa je tudi največja. V avgustu 2018 je povprečna cena za prostorninski meter znašala 64 €, kar je za 20,8 % več kot je bila povprečna cena avgusta 2017. Povprečna cena mešanih drv je znašala 52,81 € na prostorninski meter in je bila za 18,8 % višja kot avgusta 2017. Brezova drva so še vedno najdražja s povprečno ceno 65,78 €, glede na avgust lani pa so se podražila za 21,1 %. V enem letu so se najmanj podražila hrastova drva, in sicer za 8,3 %, povprečna cena pa je avgusta letos znašala 55,00 € na prostorninski meter.

Zabeležili smo tudi visoko rast cen gabra in smreke (26,5 % in 31,2 %), vendar pa je treba biti pri upoštevanju te rasti nekoliko previden, saj je (javna) ponudba skromna, statistična analiza pa temu primerno nezanesljiva. Pri gabru je na daljši rok sicer zaznati trend rasti, pri smreki pa dolgoročno gledano ne zaznavamo trenda rasti.

Slika: Primerjava povprečnih cen drv za mesec avgust v €/prm (vir: lasten izračun; * - statistično nezanesljiv podatek)

Primerjava povprečnih cen drv po letih

Rast cen drv gre zelo verjetno pripisat dvema dejavnikoma. Leta 2014 je slovenijo prizadel hud žledolom, ki je povzročil porast količine lesa, primernega za drva. Sledilo je še nekaj ujm, ki so prav tako sprostile večje količine lesa primernega za drva. Očitno je, da se je večji del zaloge tega lesa, ki je brzdala rast cen, že porabil, kar se odraža na rasti cen.

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa