Brošura o varovanju drobnice na območju velikih zveri

05.08.2016

Naslovnica brošure o varovanju drobnice pred zvermi5. avgust 2016 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju z Zavodom za gozdove pripravilo brošuro Reja domačih živali in sobivanje z zvermi. Z brošuro želijo s praktičnimi nasveti pomagati vsem rejcem drobnice, ki imajo pašnike na območju bivanja zveri.

V Sloveniji se število zveri v gozdovih povečuje, s tem pa se povečuje tudi število konfliktov med zvermi in rejci drobnice. Reja drobnice je mogoča na območju življenjskega območja zveri, vendar se morajo rejci nekoliko prilagoditi.

Za lažje prilagajanje je ministrstvo pripravilo uporabno brošuro, ki svetuje rejcem, kako zaščititi drobnico pred napadi volkov, medvedov in risa. Vsaka od zveri je v brošuri na kratko predstavljena, predvsem njeno vedenje v primeru srečanja s pašnimi živalmi. Večji del brošure je posvečen načinom varovanja pašnih živali.

Brošura je prosto dostopna na spletu.

 

Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu