Husqvarna 560XP Mark II

Biogorivo iz dreves?

05.03.2019

Gozd

Politiki, predvsem v EU močno spodbujajo uporabo biogoriv za pogon vozil. Proizvodnja biogoriv je zelo problematična tako z vidika varovanja okolja (uporaba pesticidov in umetnih gnojil) kot tudi poraba kmetijske zemlje, ki bi se lahko uporabljala za pridelavo hrane. Norveški znanstveniki so odkrili racionalen način pridobivanja biogoriv iz dreves oz. lesa.

V drevesih je v lesu shranjenega veliko sladkorja, ki ga lahko predelamo v bioetanol, ki se uporablja za gorivo. Problem je, da je sladkor vezan v celulozi, ki jo je treba razgraditi, kar pa je zelo potraten proces. Že leta 2010 so norveški znanstveniki odkrili novo skupino encimov poimenovano LPMOs, ki so zelo učinkoviti pri razgradnji celuloze, vendar pa so nestabilni, v procesu razgradnje pa potrebujejo veliko kisika. Leta 2017 jim je uspelo razviti proces, pri katerem se namesto kisika uporabi bistveno cenejši vodikov peroksid.

Zaradi poenostavitve postopka razgradnje celuloze se odpirajo nove možnosti uporabe lesa. Ena izmed njih je tudi za biogoriva. Če se z gozdovi gospodari trajnostno, potem je pridobivanje in poraba lesa glede izločanja ogljikovega dioksida nevtralno. Ker pa gozdovi ne potrebujejo škropiv in umetnih gnojil, so primeren vir za surovine za biogoriva.

Vir: Science Nordic, 9.9.2017