34. gozdarski študijski dnevi »Preučevanje in upravljanje gozdnih ekosistemov v Sloveniji: včeraj, danes, jutri?«

17.11.2017

Gozdarski študijski dnevi17. november 2017 - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani vabi na 34. gozdarske študijske dni »Preučevanje in upravljanje gozdnih ekosistemov v Sloveniji: včeraj, danes, jutri?«, ki bodo v torek, 21. in sredo, 22. novembra 2017, v Predavalnici G6, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, Večna pot 83, Ljubljana.

Oddelek je za 34. gozdarske študijske dneve izbral temo »Preučevanje in upravljanje gozdnih ekosistemov v Sloveniji: včeraj, danes, jutri?«, ker ugotavljajo, da ima področje upravljanja z gozdom in gozdnimi ekosistemi velik potencial, ki pa v Sloveniji še zdaleč ni v celoti izkoriščen.

Za boljši prenos znanja v stroko in boljše delovanje stroke bodo raziskovalci in strokovni sodelavci oddelka v prvem sklopu predstavili raziskovalne in razvojne prioritete upravljanja gozdov in gozdnih ekosistemov v Sloveniji ter za vsako področje dobo pregledali, kje smo bili, kje smo in kam gremo – zlasti, kam bomo prišli po inerciji, če ničesar ne spremenimo. Za vsako področje bodo skušali prepoznati razvojno najbolj zanimiva, morda tudi raziskovalno podhranjena vprašanja ter priložnosti, ki pa jih bo mogoče izkoristiti le ob dobro usmerjenem znanju in ažurnem prenosu v prakso.

Drugi del študijskih dni bo, ker dobra znanost potrebuje dobre metode in orodja, namenjen pregledu zanimivejših sodobnih tehnik/metod/orodij - zlasti tistih, ki so zanimiva za več podpodročij. 34. gozdarski študijski dnevi »Preučevanje in upravljanje gozdnih ekosistemov v Sloveniji: včeraj, danes, jutri?« so namenjeni vsem deležnikom, ki v Sloveniji upravljajo z gozdom in gozdnimi ekosistemi. V Sloveniji ima gozd in gozdni sistemi izreden pomen in vpliv na razvoj celotne družbe.

Zaradi lažje izvedbe posvetovanja organizator prosi, da vsi udeleženci izpolnijo prijavnico na strani Gozdarskih študijskih dni do vključno nedelje, 19. novembra 2017. Program posvetovanja in vse ostale informacije bodo prijavljeni prejeli pred posvetovanjem.