Neresnične informacije o izpustih volkov

21.01.2024

Volk na snegu

Zavod za gozdove je sporočil, da se v javnosti širijo neresnične informacije o izpustih volkov v naravo. ZGS ni še nikoli ali odlovil volkov za preselitev ali jih izpuščal v naravo. Takšne neresnične informacije se zelo pogosto širijo preko družbenih omrežij, kot so Facebook, TikTok in Instagram. Treba se je zavedati, da na njih lahko kdorkoli objavi skoraj karkoli, četudi gre za laži. Zaradi deljenja in všečkanja pa algoritmi družbenih omrežij takšne informacije zelo hitro širijo.

Zavod za gozdove Slovenije poleg svojih osnovnih nalog koordinira tudi spremljanje volčje populacije v Sloveniji v okviru projekta LIFE WolfAlps EU in nacionalnega monitoringa. S tem pridobiva pomembne informacije o gibanju in življenju volkov v Sloveniji. Konec preteklega leta je s partnerji pripravil poročilo rezultatov monitoringa za leti 2022/2023, ki bo v kratkem objavljeno na spletnih straneh ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. Podatki so pokazali, da so v tem obdobju na območju SZ Slovenije živeli trije tropi volkov, in sicer na območju Jelovice, Pokljuke in Cerkljanskega hribovja. Poleg tega je na širšem območju Kranjske Gore prisoten še trop križancev.

Zbiranje vzorcev za genetsko analizo v snegu
Zbiranje vzorcev za genetsko analizo (foto: ZGS)

Genetika je jasno pokazala, da so volkovi na Jelovici potomci slovenskih volčjih tropov (z Vremščice in Trnovskega gozda), volkovi na Pokljuki pa iz italijanskih Alp (reproduktivni samec) in z južnih Dinaridov (reproduktivna samica). Vsi starejši podatki monitoringa so dostopni v letnih poročilih na spletni strani MNVP: volkovi.si

Volkovi imajo razvit sistem samoregulacije, ki preprečuje, da bi se na določenem območju preveč namnožili in prekomerno vplivali na svoj plen. Vsak trop volkov živi na svojem teritoriju, ki ga brani pred sosednjimi tropi in v Sloveniji v povprečju obsega 400 km2 (40.000 ha). Rast številčnosti volkov v Sloveniji je bila tako v preteklih letih predvsem posledica naravnega prostorskega širjenja populacije proti severu in severozahodu Slovenije.

Volk v snegu
Fotografija volka, ki ga je posnela fotpast (foto: ZGS)

Generator takšnih neresničnih informacij, ki imajo lahko tudi negativen vpliv ne le na živali, gozdove, temveč predvsem na družbo v Sloveniji, so posamezniki, ki nehote ali namenoma objavljajo nepreverjene ali napačne informacije. Gre za veliko problematiko družbenih omrežij, ki je do sedaj na vseh strokovnih področjih (ne le v lovstvu in gozdarstvu, temveč na vseh področjih) naredila že veliko nepopravljive škode. Začne se z neupravičenimi dvomi v strokovnjake, nadaljuje pa se s širjenjem in zahtevami po uveljavljanju za vse škodljivih ukrepov. V branje priporočamo vsebine Safe.si o zavajajočih vsebinah, polresnicah in neresnicah.