Oglas odgovorna raba gozdov

Neurja povzročila veliko škodo v državnih gozdovih

24.07.2023

Gozd

Neurja, ki smo jim priča v zadnjih dneh, so v državnih gozdovih po prvih ocenah poškodovala najmanj 150.000 m3 lesne mase, je sporočil SiDG. To predstavlja več kot desetino letne proizvodnje lesa v državnih gozdovih. Ker so zaradi neprevoznosti cest marsikje gozdovi še nedostopni, pričakujemo, da bo končna količina poškodovane lesne mase še višja.

Sanacija škode po vetrolomih, tako odstranjevanje dreves na cestah kot sečnja in spravilo v gozdovih, je stekla nemudoma. Zaradi obsega prizadetih površin in pomanjkanja izvajalcev na trgu ter ob povečani nevarnosti za delo v izrednih razmerah je pričakovati, da bo sanacija trajala dlje časa in preko rokov, ki so običajni pri odločbah za sanacijsko sečnjo. Ob tem je treba poudariti, da je v državnih gozdovih tudi veliko sanitarne sečnje zaradi letošnjih obsežnejših gradacij podlubnikov.

Državni gozdovi, ki predstavljajo 20 odstotkov vseh slovenskih gozdov, so bili zaradi vetrolomov, ki so jih povzročala neurja, najbolj prizadeti na območjih v severnem delu Slovenije, in sicer od Murske Sobote do Bleda. Na nekaterih gozdnih obratih poškodovana lesna masa predstavlja tretjino do polovico načrtovane letne proizvodnje. Prizadeti so tudi posamezni predeli državnih gozdov drugje po Sloveniji, kjer je intenziteta sicer manjša in poškodovanost prostorsko bolj razpršena.

Ekipe SiDG in ekipe zunanjih izvajalcev so na vseh območjih takoj po neurjih začele z odstranjevanjem dreves na javnih in gozdnih cestah, prednostno na cestah, ki omogočajo dostop do oddaljenih zaselkov. Prednost ima tudi odstranjevanje dreves, ki ovirajo delo na kmetijskih površinah, kjer trenutno poteka žetev. Dostop v gozd je prvi ukrep, da se lahko oceni obseg sanacije ter predvsem, da lahko začnejo s samo sanitarno sečnjo. Pri sečnji in spravilu se v SiDG usmerjajo v smrekove sestoje, da v čim večji meri preprečijo namnožitev podlubnikov.

Ključno vlogo pri sanaciji vetrolomov ima zaradi zagotavljanja večje varnosti delavcev strojna sečnja, na terenu pa so tudi vse razpoložljive klasične traktorske ekipe. Da bi pospešili sanacijsko sečnjo, je SiDG na prizadetih območjih nemudoma ustavil vse redne sečnje, na najbolj kritična območja pa bo napotil tudi ekipe iz manj prizadetih poslovnih enot. Največjo oviro za hitro izvedbo sanacije v državnih in zasebnih gozdovih bo zagotovo predstavljalo pomanjkanje izvajalcev sečnje in spravila na trgu.

Letos je v državnih gozdovih povečana gradacije podlubnikov, na določenih območjih pa poteka še sanacija snegoloma. Letos je bilo za državne gozdove izdano že več kot 200.000 m3 odločb za izvedbo sanitarne sečnje zaradi podlubnikov in snegoloma.

Ker so neurja prizadela tudi gozdove v naši soseščini (Avstrija, Italija in Hrvaška), lahko na drugi strani tako kot po vseh dosedanjih naravnih nesrečah, ki so prizadele gozdove v regiji, pričakujemo nihanja tudi na trgu gozdnih lesnih sortimentov, so sporočili iz SiDG.