Husqvarna 450ii

Na Krasu sadilo več kot 700 prostovoljcev

26.11.2023

Več kot 700 prostovoljcev je 24. novembra sadilo sadike toploljubnih listavcev in s tem pomagalo ozeleniti območja Krasa, ki jih je lanski julijski požar najbolj prizade

Akcije obnove potekajo na skrbno izbranih območjih, kjer je prišlo do popolnega uničenja vegetacije in je gozd izpostavljen eroziji ter razraščanju tujerodnih invazivnih vrst rastlin. S predhodnimi akcijami, ki so potekale med lanskim novembrom in letošnjim marcem, ko je najprimernejši čas za sajenje na Krasu, je bilo ob pomoči prostovoljcev posajenih okrog 20.000 sadik gozdnega drevja na 15 hektarjih površin ter posejanih 1,2 tone semena na 127 hektarjih.

Prostovoljci pri pogozdovanju

Tudi letošnjo jesen so za krampe in delo že prijeli številni zaposleni različnih podjetij in dijaki srednjih šol, danes pa se je na Cerju zbralo več kot 700 prostovoljcev. Pod strokovnim vodstvom Zavoda za gozdove Slovenije so prostovoljci 24. in 25. novembra posadili okrog 16.000 sadik avtohtonih listavcev, kot so puhasti hrast, črnika, trokrpi javor in koprivovec, ter 800 kilogramov želoda različnih vrst hrastov. S tem bodo pomagali obnoviti gozd na skupno 16 hektarih najbolj prizadetih območij. Skupno je letos predvideno, da se na Krasu posadi 50.000 sadik in okoli 7 ton želoda; sredstva za nakup so bila zagotovljena iz državnega proračuna in donacij podjetij.

Fotografiji: Jasmina Putnik

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem