Pri delu v gozdu naj bo varnost na prvem mestu

11.04.2023

Žaganje podrtega drevesa

Dela v gozdovih so v polnem teku. Veliko je dela s pospravljanjem posledic podlubnikov, pa tudi še marsikje se spravlja podrto drevje. Letos se je povečalo število nesreč, tudi takih s smrtnimi izidi. Delo v gozdu vedno je eno najzahtevnejših in najnevarnejših opravil, zato je za to delo zelo pomembna ustrezna usposobljenost, izkušnje in primerna oprema. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije poziva lastnike gozdov, da v največji možni meri upoštevajo naslednja priporočila za varno delo v gozdu in s tem pomagajo zmanjšati število nesreč.

Pri delu v gozdu je treba dosledno upoštevati pravila varnega dela in slogan »Previdno v gozdu!«. Zato naj se tega dela lotijo le tisti, ki so za take razmere usposobljeni in primerno opremljeni – za varno ter učinkovito delo sta nujno potrebna brezhibno delovno orodje in oprema. Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne opreme - zaščitne gozdarske čelade, zaščitnih rokavic, zaščitne obutve, zaščitnih hlač ter dobro vidnega delovnega jopiča. Del v gozdu nikoli ne izvajamo sami, paziti moramo na druge uporabnike prostora in na primerno varnostno razdaljo. Pred začetkom del razmislimo, kako bomo ukrepali v primeru nesreče. Tudi za delo v gozdu - kakor za vsa ostala nevarna dela - velja, da hitrost ne prispeva k varnosti.

V povprečju zadnjih let znaša število mrtvih pri delu v gozdu med nepoklicnimi izvajalci del 11,8 na leto. V zadnjih letih je bilo na eno smrtno nesrečo v zasebnih gozdovih posekanih 375.000 m3 lesa, kar je več kot 3,5-krat več lesa na smrtno žrtev kot pred letom 1994. Podatek jasno kaže, da se je varnost pri delu v slovenskih gozdovih v primerjavi s preteklostjo povečala, čeprav je zaradi povečanja količine poseka nekoliko naraslo tudi absolutno število smrtnih nesreč.

Večjo varnost pri delu v gozdu lahko pripišemo:

  • raznim oblikam izobraževanj in usposabljanj – od leta 1994 se je usposabljanj varnega dela z motorno žago in varnega dela s traktorjem, ki jih organizira Zavod za gozdove Slovenije, udeležilo okoli 50.000 udeležencev;
  • povečani uporabi osebne varovalne opreme;
  • na trgu je vedno več izvajalskih podjetij, ki izvajajo dela v gozdu;
  • povečala se je uporaba strojne sečnje;
  • v zadnjih letih so imeli lastniki gozdov v okviru Programa razvoja podeželja možnost nakupa sodobne gozdarske opreme in mehanizacije, ki med drugim omogoča tudi varnejše delo v gozdu.

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa