Husqvarna 450ii

Teden gozdov 2022 posvečen negi gozda

19.05.2022

Krošnje ki tvorijo srček

Letos bo teden gozdov potekal od 23. do 29. maja 2022 z osrednjo prireditvijo, ki jo organizira Zavod za gozdove 24. maja. Ker je nega gozda glavno orodje za usmerjanje razvoja gozdov in temelj skrbnega gospodarjenja z gozdom, bo letošnji teden gozdov posvečen negi gozda, potekal pa bo pod sloganom »Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi«.

Pred slovenski gozd so postavljeni veliki izzivi, ki so posledica vse večjih potreb družbe po materialnih in nematerialnih dobrinah iz gozda, ob vse večjih motnjah zaradi podnebnih sprememb. Ključni odziv gozdarstva na podnebne spremembe je prilagajanje gospodarjenja z gozdovi. S prilagajanjem gospodarjenja z gozdovi želimo zmanjšati negativne posledice podnebnih sprememb na gozd in zagotoviti uresničevanje vseh funkcij gozdov tudi v prihodnosti.

Pogled na mlad gozd z iglavci

Izrazite podnebne in družbene spremembe imajo pomemben vpliv na načrtovanje in izvajanje nege gozda, s katero oblikujemo prihodnost gozdov. Poleg vzgoje najkakovostnejših gozdnih lesnih sortimentov stopa v ospredje nega gozda, s katero krepimo stabilnost in odpornost gozda na negativne posledice podnebnih sprememb ter hkrati ohranjamo oz. izboljšujemo njegovo biotsko pestrost. Sodobna nega gozda tako upošteva klasična načela nege gozda, usmerja pa v racionalizacijo ukrepov, prepušča del gozdnih sestojev naravnemu razvoju in se tesno prilagaja naravnim in družbenim razmeram ter ciljem gospodarjenja z gozdovi v podnebno nestabilnem okolju. Pravilna in pravočasna izvedba ukrepov nege ugodno vpliva na vse funkcije gozdov. Z vzgojo kakovostnih in zdravih dreves tako krepimo funkcije gozdov, celotni družbi zagotavljamo gozdne proizvode, lastnik gozda pa si zagotavlja prihodek.

Osrednja prireditev Tedna gozdov 2022 bo potekala v torek, 24. 5. 2022 pri Hiši na Magolniku. Na prireditvi se bodo zbrali predstavniki gozdarskih in okoljskih institucij, lastniki gozdov, naravovarstveniki in okoljevarstveniki, predstavniki lokalne skupnost in drugi. Ob skupnem načrtovanju in izvedbi ukrepov nege gozda bodo spoznavali odločitve, s katerimi se pri usmerjanju razvoja gozdov soočajo gozdarji. Tradicionalne prireditve ob Tednu gozdov bodo potekale po celi Sloveniji, posameznike pa vabimo k obisku gozdnih učnih poti, ki jih lahko najdejo s pomočjo spletnega pregledovalnika gozdnih učnih poti ZGS.

Izpostavljeni dogodki Tedna gozdov 2022:

Več dogodkov >>

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem