Husqvarna 450ii

Slovenski gozdovi v stresu zaradi suše in visokih temperatur – bodite pozorni na podlubnike

19.07.2022

Gozdni požar

Sušne razmere in visoke temperature so slovenske gozdove pahnile v stres. Na Krasu in primorskem se že pojavljajo požari, pričakujemo jih lahko tudi drugod saj je povsod visoka požarna ogroženost. Zaradi sušnega in temperaturnega stresa so drevesa bolj podvržena napadom lubadarja, zato je ključno, da lastniki redno pregledujejo gozdove.

Zaradi pomanjkanja padavin so tla presušena. Kakršnokoli kurjenje v gozdu ali v bližini gozda je zelo nevarno in v času razglašene požarne ogroženosti tudi prepovedano. Suha tla in presušene krošnje iglavcev so idealni pogoji za izbruh požara.

Podlubnikom ugajajo sušne razmere z visokimi temperaturami, zato se hitro razmnožujejo. Njihovi napadi so na smreke še bolj učinkoviti, ker so v stresu in ne morejo izločati dovolj smole, da bi se pred napadom ubranile. Da ne bo prišlo do večjih poškodb v gozdovih, je za lastnike ključno, da čim pogosteje pregledujejo svoje gozdove in ob pojavu lubadarja takoj ukrepajo. Pri smrekah je treba biti pozoren na pojav črvine na lubju in ob koreničniku, spreminjanje barve iglic v rdečkasto, sušenje in odpadanje iglic in na smoljenje v srednje delu drevesa. Če takšne znake opazimo, takoj o tem obvestimo revirnega gozdarja in začnemo s posekom in odvozom napadenih dreves iz gozda. Zelo je pomembno, da se posekane iglavce takoj odpelje iz gozda ali pa hlode takoj po celotni dolžini olupi. Veje je treba zložiti v skladu z zahtevami gozdnega reda, v poletnem času tako, da so debelejši deli v notranjosti kupa.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem