Uniforest

Mednarodni dan gozdov: Izberi trajnostno pridobljeni les za gozdove in planet

21.03.2022

Mednarodni dan gozdov

Danes, 21. marca 2022, je mednarodni dan gozdov, ki letos poteka pod Sloganom »Izberi trajnostno pridobljen les za gozdove in planet!« Gozdovi imajo zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju lesa in hrane za ljudi, pomembni pa so tudi, ker varujejo okolje, v katerem živimo, česar se prepogosto premalo zavedamo.

Gozdovi pokrivajo malo manj kot eno tretjino zemeljske površine. Poleg zagotavljanja lesa in hrane za ljudi, nudijo krmo domačim živalim, pomagajo v boju proti podnebnim spremembam, varujejo biotsko raznovrstnost, tla, reke in vodne zaloge. Gozdovi so tudi okolje, kjer se ljudje lahko približamo naravi in vzpostavimo stik, ki smo ga v zgodovini že imeli, z razvojem sodobne družbe pa smo ga izgubili. Les, vgrajen v bivalno okolje, pa ima ugoden vpliv na počutje ljudi.

Mednarodni dan gozdov 2022

Gozdovi, predvsem drevesa, imajo pomembno vlogo pri boju proti podnebnim spremembam. Skladiščijo ogljikov dioksid, ki ostane skladiščen tudi potem, ko drevo posekamo in les uporabimo za različne izdelke. Za nastanek 1 m3 lesa se porabi 900 kg CO2 iz ozračja. Masivna lesena hiša povprečne velikosti v svoji življenjski dobi skladišči od 25 do 60 ton CO2, če pa je dodana še lesena notranja oprema, pa od 30 do 70 ton. Če je les iz lokalnih gozdov, so prihranki CO2 tudi pri transportu.

Les je zelo uporaben material in ga lahko uporabljamo na različne načine. Ima bistveno manjši vpliv na okolje, kot materiali, ki jih lahko uporabimo namesto lesa, lahko pa ga recikliramo ali pa na koncu uporabe uporabimo za ogrevanje. Razvoj na področju uporabe lesa je hiter. Danes se les že uporablja za tekstil, kot gradbeni material namesto železa in betona, za kozmetiko, zdravila, bioplastiko in biokemikalije. Seveda pa se s širjenjem uporabnosti povečujejo tudi potrebe po lesu, zato je ključno, da je pridobivanje lesa sonaravno in trajnostno. Pri tem imajo največjo vlogo potrošniki, ki s premišljenimi nakupi lahko vplivajo na to, kako se z lesom in gozdovi ravna v celotni verigi. Pri tem jim lahko pomagajo oznake in certifikati, ki potrjujejo, da les prihaja iz zakonitih in trajnostnih virov.