Oglas odgovorna raba gozdov

Leta 2021 se je vrednost odkupa lesa povečala za 29 odstotkov

07.05.2022

Hlodi na žagi

Po podatkih Statističnega urada RS se je vrednost odkupljenega lesa iz zasebnih gozdov v letu 2021 povečala za 29 % in je znašala 59,5 milijona evrov. Največji del vrednosti odkupa lesa je bil ustvarjen z odkupom hlodov visoke kakovosti, ki se uporabljajo za žago in furnir, in sicer 79 % skupne vrednosti.

Preglednica: Vrednost in količina odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v letu 2021 (vir: SURS, lasten preračun)

  Količina (m3) Vrednost (€) Cena (€/m3)
Hlodi, skupaj 542.986 47.082.519 86,71
Les za celulozo in plošče, skupaj 244.204 9.195.000 37,65
Drug okrogel industrijski les, skupaj 16.079 619.401 38,52
Les za kurjavo, skupaj 59.122 2.568.734 43,45
Les skupaj: 862.391 59.465.654 68,95

V letu 2021 je bilo iz zasebnih gozdov po podatkih SURSa odkupljeno nekaj manj lesa kot v letu 2021. Zato gre višjo vrednost odkupa lesa v letu 2021 pripisat predvsem dvigu odkupnih cen za hlode. Ta je bila na letni ravni višja za 38 %.