Leta 2021 se je vrednost odkupa lesa povečala za 29 odstotkov

07.05.2022

Hlodi na žagi

Po podatkih Statističnega urada RS se je vrednost odkupljenega lesa iz zasebnih gozdov v letu 2021 povečala za 29 % in je znašala 59,5 milijona evrov. Največji del vrednosti odkupa lesa je bil ustvarjen z odkupom hlodov visoke kakovosti, ki se uporabljajo za žago in furnir, in sicer 79 % skupne vrednosti.

Preglednica: Vrednost in količina odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v letu 2021 (vir: SURS, lasten preračun)

  Količina (m3) Vrednost (€) Cena (€/m3)
Hlodi, skupaj 542.986 47.082.519 86,71
Les za celulozo in plošče, skupaj 244.204 9.195.000 37,65
Drug okrogel industrijski les, skupaj 16.079 619.401 38,52
Les za kurjavo, skupaj 59.122 2.568.734 43,45
Les skupaj: 862.391 59.465.654 68,95

V letu 2021 je bilo iz zasebnih gozdov po podatkih SURSa odkupljeno nekaj manj lesa kot v letu 2021. Zato gre višjo vrednost odkupa lesa v letu 2021 pripisat predvsem dvigu odkupnih cen za hlode. Ta je bila na letni ravni višja za 38 %.

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa