Gozdovi so na udaru podlubnikov

09.08.2022

Lubadarica

Visoka vročina in suša sta oslabili drevesa in pospešila razvoj podlubnikov. Tako se je julija začelo močno povečevati število napadenih dreves. Zaradi nadaljevanja toplega in suhega vremena je pričakovati, da se bo število napadenih dreves povečevalo tudi v avgustu.

Zavod za gozdove Slovenije ugotavlja, da so poškodbe zaradi podlubnikov največje v smrekovih gozdovih na območju Črne na Koroškem, Gorenjske, Kočevja in Zgornje Savinjske doline. Zavod poziva lastnike gozdov, naj redno pregledujejo svoje gozdove in v primeru napada podlubnikov nemudoma začnejo s sanacijo poškodovanih sestojev. O začetku sanacije morajo obvestiti revirnega gozdarja. Škodo zaradi podlubnikov je mogoče omejiti le s pravočasnim odkrivanjem napadenih dreves in sanitarnim posekom ter izvozom lesa iz gozda, preden se razvije nova generacija podlubnikov.

Slika: Količina (m3) odkazanih dreves za posek zaradi podlubnikov v letu 2022 do konca julija po gozdnogospodarskih enotah (GGE) (vir: ZGS).

Izbrana drevesa za posek zaradi podlubnikov v letu 2022 do konca julija po gozdnogospodarskih enotah (GGE) v m3

Zaradi dolgotrajnega obdobja toplega in sušnega vremena so smrekova drevesa postala manj odporna na napade lubadarjev, zlasti na sušnih in soncu bolj izpostavljenih legah. Visoke temperature spodbujajo razvoj podlubnikov, zato se je njihova številčnost povečala, škode v gozdovih zaradi podlubnikov pa se povečujejo. Prvi vidni znak napada podlubnikov v tem času je črvina, ki se nabira za luskami skorje ter na pajčevinah in rastju okoli drevesa. Znak napada podlubnikov v sušnem poletju je tudi odpadanje zelenih iglic ter odpadanje skorje pri še zeleni krošnji. Drevesa z opisanimi znaki napada zaradi podlubnikov se bodo zagotovo posušila, zato je treba sečnjo začeti nemudoma.

Zavod za gozdove Slovenije nadzoruje ogrožene gozdove in določa lastnikom gozdov posek z odločbami. S čimprejšnjim posekom napadenih dreves in robnih dreves preprečimo širjenje žarišča podlubnikov in zmanjšamo škodo zaradi podlubnikov. V letu 2022 je bilo do konca julija za posek zaradi podlubnikov določenih 140.000 m3 s podlubniki napadenih iglavcev, od tega polovica (70.000 m3) v mesecu juliju. Količina za posek določenih dreves je sicer podobna kot v enakem obdobju lani, vendar pa je zaradi vremenskih razmer stanje letos bolj skrb vzbujajoče.

Pravočasen posek je poleg same preprečitve širjenja podlubnikov pomemben tudi zaradi ohranjanja vrednosti lesa. Če so napadena drevesa pravočasno posekana in obeljena ali predelana, se tudi vrednost lesa bistveno ne zmanjša. Če pa s posekom odlašamo, se les napadenih dreves obarva modrikasto, kar je posledica okužbe z glivami. Obarvanje zniža prodajno vrednost lesa. Če lastnik gozda s posekom čaka do odpadanja lubja in pokanja lesa, pa je tak les lahko razvrednoten do cene celuloznega lesa.