Husqvarna 450ii

Se glive med seboj pogovarjajo?

09.05.2022

Goba

Glive imajo zelo pomembno vlogo v gozdu. Med drugim razgrajujejo odmrle organizme in preko mikorize omogočajo drevesom in grmovnicam uspešnejše črpanje vode iz tal ter nekaterih za rast pomembnih elementov. Na prvi pogled gre za preproste organizme, ki jih največkrat vidimo kot gobe, vendar pa gre za zelo zanimive in tudi zelo velike organizme, ki jih večinoma ne opazimo, saj so v tleh pa tudi v odmrlih drevesih v gozdu. Vprašanje, ki se postavlja, pa je, ali glive tudi komunicirajo med seboj in kako zapletena je njihova komunikacija. Odgovor je zelo zanimiv.

Nova raziskava, ki so jo izvedli na univerzi West of England, nakazuje, da imajo glive morebiti svoj »jezik« za medsebojno komunikacijo, ki temelji na električnih impulzih. Pri večceličnih živalih se informacije v obliki električnih impulzov prenašajo preko živčnega sistema po telesu med celicami in organi. Na ta način žival zaznava dogajanje v okolju in se nanj odziva. Glive pa nimajo živčnega sistema. Kot kaže, za prenašanje električnih impulzov uporabljajo hife, ki se povezujejo v micelij z drugimi glivami.

Goba

Raziskovalci so z merjenjem električnih impulzov v miceliju štirih različnih vrst gliv zaznali električne impulze, ki so imeli različne frekvence, amplitude in dolžine. Ko so vzorce matematično primerjali z vzorci človeškega govora, so ugotovili, da tvorijo osnovo »jezika« gliv, ki vsebuje do 50 »besed«, ki se povezujejo v »stavke«. To bi lahko nakazovalo, da si glive preko električnih impulzov izmenjujejo informacije o hrani, morebitnih nevarnostih ipd.

To pa ni prva raziskava, ki je pokazala, da si glive izmenjujejo informacije. Več raziskav je pokazalo, da so si rastline, ki so bile med seboj povezane le preko gliv, s katerimi so imele vzpostavljeno mikorizo, med seboj izmenjevale opozorila o napadih škodljivcev. Ni pa še povsem jasno, kako si te informacije izmenjujejo.

Lesna goba

Seveda pa je treba biti zelo previden pri interpretaciji rezultatov raziskave in pri sklepanju, da se glive med seboj pogovarjajo. Električne impulze, ki so jih zaznali v raziskavi, je mogoče interpretirati tudi na druge načine in so lahko povezane s procesi v celicah gliv, ki niso povezani s komuniciranjem. To pa pomeni, da bo treba narediti še več raziskav, preden bomo razumeli, kako se glive med seboj pogovarjajo.

Vir: The Conversation, 14.4.2022

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa