HUSQVARNA 592 XP®

Dijaški gozdarski tabor 2022

24.04.2022

Dijaški gozdni tabor 2022

Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani vabi vse dijake gimnazij in drugih srednjih šol, ki jih zanimajo naravoslovne tematike, da se konec junija udeležijo gozdarskega tabora, na katerem se bodo spoznali s pragozdovi, gozdnimi živalmi, sečnjo in spravilom lesa. Tabor bo potekal na Žagi Rog v kočevskih gozdovih.

Tabor bo potekal od 24. do 26. junija. Udeleženci bodo vsak dan od 9. do 16. ure sodelovali v vodenem programu, ki ga b odo pripravili in izvedli številni slovenski vodilni gozdarski strokovnjaki. Vsebine bodo posvečene:

  • spoznavanju pragozdov in njihovo ekologijo ter razlikami v primerjavi z gospodarskim gozdom – na območji Rajhenavskega pragozda;
  • spoznavanju velikih zveri in ostalih gozdnih živali – sledenje velikim zverem s pomočjo telemetrije, pomen lova, spoznavanje gozdnih dvoživk in čakanju medvedov in drugih živali na lovski preži;  
  • botaničnim pohajkovanjem – spoznavanje drevesnih in zeliščnih vrst, spoznavanje ekoloških dejavnikov in ekoloških posebnosti, kot so mrazišča;
  • odkrivanju gozdu škodljivih organizmov;
  • delu v gozdu in gozdni proizvodnji – ogled sečnje in spravila lesa, spremljanje obremenitev gozdnih delavcev, prepoznavanje gozdnih lesnih proizvodov.

V popoldanskem času se bodo udeleženci posvetili številnim prostočasnim aktivnostim, povezanim z gozdom.

Cena dijaškega gozdnega tabora je 50 € in vsebuje prevoz iz Ljubljane in nazaj, prehrano, prenočišče in zavarovanje. Prijave so mogoče do 10. junija 2022, število mest pa je omejeno.

Dijaški kozdarski tabor 2022 vabilo