Virtualna zbirka lesa s 3D modeli

30.03.2021

3D model lesa

Katedra za tehnologija lesa Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete je pripravila virtualno zbirko lesa, ki je dostopna preko spleta. Trenutno je prikazanih 26 domačih drevesnih vrst, zbirko pa bodo predvidoma še dopolnjevali.

V zadnjih mesecih so na Oddelku za lesarstvo pripravili in dopolnjevali virtualno zbirko lesa. Njen osnovni namen je za uporabo pri študiju za študente lesarstva, zanimiva pa je tudi za vse druge, ki jih les zanima. Vsaka drevesna vrsta je predstavljena s 3D modelom, na prečni površini pa je še dodatna povezava na fotografijo visoke ločljivosti, ki prikazuje pomembne makroskopske znake za prepoznavo.

3D Virtual Wood Collection by dr. Maks Merela on Sketchfab

Projekt je sofinancirala Agencija za raziskave in razvoj RS. Pripravili pa so tudi zbirko lesa tujerodnih  invazivnih drevesnih vrst, ki trenutno obsega 17 različnih modelov.