Carnivora Dinarica – čezmejno povezovanje za izboljšanje stanja velikih zveri

03.08.2021

Carnivora dinarica

Triletni projekt Carnivora Dinarica, ki se zaključuje, je bil namenjen izboljšanju varstvenega stanja velikih zveri (volkov, medvedov in risov) na območjih Natura 2000 v Sloveniji in na Hrvaškem. Glavni cilji projekta so bili odpraviti pomanjkljivosti pri čezmejnem upravljanju velikih zveri, zmanjšati tveganje za velike zveri in zmanjšati nerazumevanje vloge velikih zveri v ekosistemu.

Projekt je prispeval k izboljšanju varstvenega stanja velikih zveri na območjih Natura 2000 Javorniki-Snežnik, Notranjski trikotnik v Sloveniji ter Gorski kotar in Severna Lika na Hrvaškem. V projektu so tematiko velikih zveri obravnavali sistematično in celovito. S številnimi skupnimi aktivnostmi in bilateralnimi srečanji projektnih partnerjev in deležnikov so poskušali izboljšati  čezmejno sodelovanje pri upravljanju s populacijami velikih zveri.

Različne projektne demonstracijske aktivnosti so pripomogle k zmanjšanju števila konfliktov z velikimi zvermi. Z donacijo električnih ograj in pastirskih psov kmetijam na območju napadov velikih zveri so skušali zmanjšati konflikte na področju kmetijstva, za zmanjšanje povozov pa so na nekaterih cestnih odsekih postavili dinamično prometno signalizacijo. Veliko časa so sodelavci projekta namenili izobraževanju lokalnih prebivalcev, ki so jih seznanjali z ustreznimi orodji in tehniko ter z oblikami vedenja, ki vodijo k boljšemu sobivanju.

Ker je učinkovita komunikacija eden najpomembnejših vidikov zaščite in upravljanja velikih zveri, so uporabili različna sredstva izobraževanja in komuniciranja, da bi povečali raven ozaveščenosti javnosti o pomenu in vlogi velikih zveri. Dejavnosti so vključevale srečanja z lokalnimi deležniki, razvoj učnih poti o velikih zvereh, izobraževalne filme, dvojezično projektno revijo, priročnike za profesorje biologije in didaktični kotiček v osnovnih šolah.

Center Dina v Pivki

Ena od najbolj kompleksnih dejavnosti je ustanovitev centra za obiskovalce Dina o velikih zvereh v Pivki. V centru si bodo lahko obiskovalci ogledalo veliko strokovnih vsebin, ki so jih prispevali raziskovalci velikih zveri. Različni interpretatorji so s pomočjo sodobnih tehnologij pripravili vsebine, ki bodo navdušile otroke in odrasle.

Pomembno je, da se bodo ukrepi, ki so bili vzpostavljeni tekom projekta, nadaljevali tudi po projektu ter tako poskrbeli za prenos znanj in dobrih praks od raziskovalcev v lokalno prakso. Veliko vlogo pri tem pa bo imela tudi Občina Pivka ter Center Dina.

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa