Začetek procesa obnove območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov

03.12.2020

Logotip ZGS na zelenem ozadju

V sredo, 2. decembra, je potekala predstavitev procesa obnove območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Ti načrti, ki jih potrjuje vlada Republike Slovenije, bodo usmerjali razvoj slovenskih gozdov v naslednjih 10 letih. Proces se začenja z zbiranjem pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi in prostoživečimi živalskimi vrstami, ki poteka od 1. novembra do 31. decembra 2020.

Slovenija ima bogato tradicijo načrtnega gospodarjenja z gozdovi. Gozd pokriva 58 % površine Slovenije, zato prav gozd in ohranjena narava prispevata k prepoznavnosti države in odražata odnos družbe do trajnostnega razvoja, s katerim se poskuša zagotoviti trajno in optimalno delovanje gozda kot ekosistema, življenjskih združb rastlin in živali in njihovih življenjskih prostorov ter trajnostna raba in upravljanje gozdnih virov. Z gozdarskim načrtovanjem uresničujemo cilje trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi.

Slika: Postopek obnove in sprejemanja območnih GGN in LUN.

shema procesa obnove GGN

Območni gozdnogospodarski in lovsko upravljavski načrti predstavljajo strateško podlago za gospodarjenje z gozdovi v naslednjih 10 letih. Posebnost območnih načrtov je hkratna obravnava gozdnogospodarskih vsebin in vsebin upravljanja s prostoživečimi živalskimi vrstami. Ti načrti so pomemben instrument gozdne politike, zagotavljanja lovsko upravljavskih ciljev, pomembno pa prispevajo tudi k razvoju drugih področij, na primer ohranjanja naravne in kulturne dediščine, varovanja vodnih virov in razvoju podeželja.

Lastnike gozdov, organizacije s področja gozdov in gozdarstva ter vse zainteresirane Zavod za gozdove Slovenije vabi k sodelovanju v procesu. Več informacij in obvestila o aktualnem dogajanju so dostopna na spletni strani: www.zgs.si/on2021, pobude pa je mogoče oddati www.zgs.si (okvirček na desni strani).

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa