Na razpisu za sanacijo gozdov 2,55 milijona €

11.12.2020

Grafika za razpis

Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, bo začelo 14. decembra sprejemati vloge na razpisu za sofinanciranje odprave škode in obnove gozdov zaradi žledolomov, vetrolomov in napadov podlubnikov. Vloge je mogoče oddati od 14. decembra do porabe sredstev.

Cilji sanacije gozdov so: ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na poškodovanih območjih, preprečevanje sekundarne škode na nepoškodovanih drevesih zaradi podlubnikov in morebitnih drugih škodljivih organizmov ter ohranitev zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov na poškodovanih območjih.

Za povračilo so upravičeni stroški dela odprave škode in obnovo gozda zaradi žledolomov, ki so nastali po 30. januarju 2014, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju 2015, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma po 13. decembru 2017 in stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma v letu 2018 po 30. oktobru 2018 do vložitve vloge.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev 5. javnega razpisa za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda:

  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma skupno 1.000.000 €;
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma skupno 150.000 €;
  • za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma skupno 1.400.000 evrov;
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 5.000 evrov.

Višina dodeljenih sredstev je odvisna od stopenj poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda, ki so opredeljene v načrtih za gospodarjenje z gozdovi, od vrste del, ki jih je upravičenec opravil in od potenciala nevarnosti za širitev podlubnikov in bolezni.

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa