V letu 2019 manj poseka in manj izvoza lesa

27.09.2020

Skladišče lesa

Statistični urad RS je sporočil, da je bilo v letu 2019 posekanega 13 % manj lesa v slovenskih gozdovih, kot leta 2018. Manj je bilo tudi izvoza okroglega lesa, in sicer za 28 %. V letu 2019 smo izvozili 1,9 milijona kubičnih metrov okroglega lesa.

V letu 2019 smo v slovenskih gozdovih posekali za 5.287.863 m3 bruto lesne mase. Od tega je bilo 63 % iglavcev in 37 % listavcev. Sanitarna sečnja je znaša 54 %, večinoma pa je šlo za sanacijo po ujmah v letih 2017 in 2018.

V letu 2019 smo iz Slovenije izvozili 1,9 milijona okroglega lesa, kar je 28 % manj kot v letu 2018. Izvoz okroglega industrijskega lesa se je zmanjšal za 25 %, izvoz lesa za kurjavo pa za 45 %. Zmanjšal se je izvoz iglavcev, povečal pa izvoz lesa iglavcev.

Se je pa leta 2019 povečal uvoz okroglega lesa. Uvozili smo 614.000 m3 okroglega lesa, kar je 17 % več kot leta 2018. Uvoz okroglega industrijskega lesa se je povečal za 30 %, uvoz lesa za kurjavo pa se je zmanjšal za 9 %.

Vir: SURS 24.9.2020 in SURS 25.9.2020

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa