Oglas odgovorna raba gozdov

V letu 2018 je pogorelo manj evropskih gozdov kot 2017

02.01.2020

Pogorišče

Evropska komisija v Letnem poročilu o gozdnih požarih v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki ugotavlja, da je leta 2018 zgorelo manj gozdov kot v letu 2017. V Evropski uniji je zgorelo 178.000 ha gozdov, kar predstavlja le šestino zgorelih površin v letu 2017, so pa veliki požari prizadeli več držav kot kdajkoli prej.

Gozdovi so ključnega pomena pri našem prizadevanju za reševanje okoljskih in podnebnih izrednih razmer. Spremenljive vremenske razmere, povezane s podnebnimi spremembami, povečujejo tveganje gozdnih požarov po svetu.

Najvišje število požarov, ki so prizadeli površino 30 ali več ha, je evropski informacijski sistem za gozdne požare evidentiral v Italiji (147 požarov, 14.649 ha pogorelega gozda), Španiji (104 požari, 12.793 ha pogorelega gozda), na Portugalskem (86 požarov, 37.357 ha pogorelega gozda) v Združenem kraljestvu (79 požarov, 18.032 ha pogorelega gozda) in na Švedskem (74 požarov, 21.605 ha pogorelega gozda) v zadnjem letu.

Za Švedsko je bilo leto 2018 najhujša zabeležena sezona požarov doslej. Skupna pogorela površina na Švedskem (21.605 ha), je bila registrirana kot druga največja v EU, kar je v tej razvrstitvi zelo nenavadno mesto za severno državo. Čeprav je bila Portugalska ponovno država z največjo skupno pogorelo površino, predstavlja to le majhen delež površine, izgubljene zaradi požarov v letu 2017, in eno izmed najmanjših izgub zadnjih desetih let.

Občutljivi ekosistemi omrežja Natura 2000, kjer živi več ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, so zaradi požarov izgubili 50.000 ha, kar predstavlja 36 % celotne pogorele površine v letu 2018.

Čeprav je bila pogorela površina skupno manjša kot prejšnja leta, so bile nadpovprečne temperature v srednji in severni Evropi stalnica večino poletja. To je ustvarilo pogoje, ki so pripomogli k izbruhu in širjenju gozdnih požarov, kar je prineslo velike gospodarske in okoljske izgube.

V letu 2018 je bilo v Sloveniji 32 gozdnih požarov, pogorelo pa je 19,82 ha gozda. Le pet požarov je preseglo 1 ha. Največ požarov, 19, je bilo na območju OE Sežana. Število požarov je bilo najmanjše po letu 2010, pogorela površina pa je najmanjša po letu 2014.

V letu 2018 je bil petkrat sprožen mehanizem Unije na področju civilne zaščite v odziv na gozdne požare v Evropi, in sicer na Švedskem, v Grčiji, Latviji in na Portugalskem. Skupno je bilo to poletje mobiliziranih 15 letal, 6 helikopterjev in več kot 400 gasilcev, pri čemer je Evropska unija financirala 1,6 milijona evrov stroškov prevoza za mobilizacijo podpore prizadetim državam. Na zahtevo držav članic je bilo pripravljenih več kot 139 satelitskih zemljevidov gozdnih požarov v okviru programa Copernicus. Poleg tega je EU poslala strokovnjake za gozdne požare iz celotne EU na Portugalsko, na misijo za preprečevanje in pripravljenost, v pomoč pri krepitvi sposobnosti države za spopadanje z gozdnimi požari.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem