Leto 2020 je mednarodno leto zdravja rastlin

 • 22.01.2020
 • Mednarodno leto rastlin

  Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2020 razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin. Zdrave rastline so vir življenja, delovanja ekosistemov ter zagotavljanja hrane. Zdrave rastline tudi varujejo okolje, gozdove, biotsko raznovrstnost ter zmanjšujejo učinke podnebnih sprememb.

  Z aktivnostmi v letu 2020 želi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin seznaniti širšo javnost o pomembnosti ohranjanja zdravih rastlin. Rastline nimajo potnih listov in ne upoštevajo zahtev za priseljevanje in prav zaradi tega je preventiva pred širjenjem takih organizmov mednarodni problem, ki zahteva sodelovanje vseh.

  Zdrave rastline so vir življenja, delovanja ekosistemov ter varnosti in zagotavljanja hrane. Zdrave rastline varujejo okolje, gozdove, biotsko raznovrstnost ter zmanjšujejo učinke podnebnih sprememb. Rastline proizvajajo kisik za dihanje in večino hrane, ki jo zaužijemo. Rastlinske bolezni in škodljivci uničujejo pridelke, zmanjšujejo razpoložljivost hrane ter tako zvišujejo ceno hrane. Trenutno je zaradi rastlinskih bolezni in škodljivcev vsako leto izgubljenih do 40 % svetovnih prehranskih pridelkov. Milijoni ljudi zaradi tega nimajo dovolj hrane, izgube pa resno prizadenejo tudi kmetijstvo, ki je v revnih državah primarni vir zagotavljanja prihodka.

  Gozd preraščen z mahom

  Rastlinske bolezni in škodljivci se zaradi spremenjenih klimatskih razmer širijo na nova področja tudi kot posledica velike rasti mednarodne trgovine in množičnih potovanj, ki so se v zadnjem desetletju potrojila. Posledično nove rastlinske bolezni in škodljivci povzročajo veliko škodo domorodnim rastlinam in okolju. Varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci je mnogo bolj učinkovito kot pa ukrepi za njihovo izkoreninjenje, ko se le te enkrat na določenem območju naselijo, njihovo obvladovanje pa zahteva veliko časa in denarja.

  Tudi gozdno drevje je ogroženo, saj se pojavljajo škodljivci, ki niso doma v naših gozdovih, nimajo naravnih sovražnikov in zato povzročajo veliko škodo na gozdovih. Pri tem velja izpostaviti kostanjev rak, ki je zelo močno zmanjšal število dreves pravega kostanja in pa holandsko bolezen brestov, ki je breste v celotni Evropi zelo prizadela. 

  Vsi lahko ohranjamo rastline zdrave. Rastlin in semen iz drugih držav nikoli ne smemo prenašati v Slovenijo, saj z njimi lahko prinesemo tudi rastlinske bolezni in škodljivce, ki se lahko naselijo v Sloveniji in povzročijo velike škode. Prevozniki morajo skrbeti, da z ladjami, letali, tovornjaki in vlaki ne vozijo v državo rastlinskih bolezni in škodljivcev. Trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi naj bo varno z upoštevanjem zakonodaje in predpisanih ukrepov.

  Več informacij:

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem