Husqvarna 450ii

Certificiranje konstrukcijskega žaganega lesa

06.01.2020

Deske in logotip Buerau Veritas

(Oglasno besedilo) CE označevanje konstrukcijskega lesa po SIST EN 14081-1:2006+A1:2011. Konstrukcijski les je namenjen izdelavi vseh vrst gradbenih konstrukcij, kot so ostrešja hiš, šol, dvoran in izdelavi mostov, brvi in ograj. Pod konstrukcijski les spadajo proizvodi, kot so tramovi, lege, bruna, letve ter deske in plohi, ki se uporabljajo za podeskanje ostrešij.

V skladu z uredbo EU št. 305/2011 (Določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov) Evropskega parlamenta in Sveta EU, zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13) in harmoniziranim standardom SIST EN 14081-1:2006+A1:2011 (Lesene konstrukcije - Razvrščanje konstrukcijskega lesa pravokotnega prečnega prereza po trdnosti - 1. del: Splošne zahteve), je od 1.1.2012 obvezno označevanje konstrukcijskega lesa s CE oznako. Kadar proizvajalec namesti ali da namestiti oznako CE na gradbeni proizvod, s tem označi, da prevzema odgovornost za skladnost gradbenega proizvoda z navedenimi lastnostmi ter za skladnost z vsemi veljavnimi zahtevami, določenimi v uredbi in drugi relevantni usklajevalni zakonodaji Unije o nameščanju oznake.V Sloveniji se za izdelavo konstrukcij po harmoniziranem standardu lahko uporablja les smreke in jelke.

Hiša z lesenim ostrešjem v gradnji

Namen sistema označevanja je vizualno razvrščanje žaganega lesa (po standardu SIST DIN 4074-1: 2009 - Žagani les iglavcev - razvrščanje po trdnosti) v trdnostne razrede in ustrezna označitev lesa. V Sloveniji je dovoljeno konstrukcijski les označevati z oznakami C16, C18 in C24 (po standardu SIST EN-1912:2012/AC 2013-Konstrukcijski les - Trdnostni razredi - Določitev trdnostnih razredov na podlagi vizualnega razvrščanja in vrste lesa).

CE oznaka

Za konstrukcijski les, za katerega se uporablja ime "masivni žagan les" s pravokotnim prečnim prerezom, je določen sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti 2+. To pomeni, da mora žagarski obrat vzpostaviti, dokumentirati, izvajati in vzdrževati sistem notranje kontrole proizvodnje, ki temelji na evidentiranih pregledih vhodnih materialov (izvor lesa, vrsta), opreme (merilna oprema), proizvodnje in proizvodov (ustreznost razvrščanja). Certifikacijski organ Bureau Veritas, d.o.o. opravi začetno presojo in po uspešni presoji izda Certifikat o skladnosti kontrole proizvodnje, s čimer lahko proizvajalec namesti oznako CE na paket konstrukcijskega lesa in izda Izjavo o lastnostih.

Hiša z lesenim ostrešjem v gradnji v hribovskem okolju

V zadnjih dveh letih so gradbeni inšpektorji začeli pospešeno preverjati skladnost vgrajenega konstrukcijskega lesa, tako v zasebnih kot javnih gradnjah. Tržni inšpektorji pa so preverjali skladnost proizvodnje na žagarskih obratih in po večini izdali odločbe o tem, da je treba pridobiti certifikat ali pa so celo prepovedali proizvodnjo konstrukcijskega lesa in izdali plačilni nalog.

Primer CE etikete: 

Primer CE oznake

Prednosti certificiranja

Z vzpostavitvijo sistema notranje kontrole proizvodnje in pridobitvijo certifikata:

  • bodo vaši proizvodi in proizvodnja skladni z zakonodajo,
  • izognili se boste težavam z inšpekcijskimi nadzori,
  • vaše stranke bodo imele večje zaupanje v vaše proizvode,
  • pridobili boste konkurenčno prednost na trgu,
  • vaši proizvodi bodo ustrezali pogojem za sodelovanje na javnih razpisih,
  • pridobili boste dostop do celotnega Evropskega trga,
  • poslovanje vašega podjetja in proizvodnja bosta pregledna in dokumentacijsko urejena.

Zakaj izbrati Bureau Veritas?

Bureau Veritas, d.o.o. je mednarodno podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1828 in je prisotno v več kot 140 državah. Bureau Veritas, d.o.o. je v svetovnem merilu vodilni ponudnik storitev na področju certificiranja, preskušanja in kontrol. V Sloveniji se na področju lesno-gozdarske industrije poleg certificiranja konstrukcijskega lesa ukvarjamo še s certificiranjem v skladu s shemami FSC®, PEFC™, Biomasud in EUTR.

Več informacij in kontakt za certifikacijo ter ostale storitve za gozdarstvo in lesno predelovalno industrijo najdete na naši spletni strani.

Matjaž Dremelj mag. ing. les.

Bureau Veritas Logo

 

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem