Husqvarna 450ii

Les lubadark ima potencial, da pridobi vrednost

03.01.2017

V slovenskih gozdovih redno povzročajo gospodarsko škodo podlubniki, ki uničujejo iglavce, predvsem smreko. Les s podlubniki napadenih dreves zelo hitro izgubi svojo tržno vrednost in običajno se prodaja po nižji ceni. Ceno ohrani le, če les posekamo takoj po začetku napada. Miha Humar z Oddelka za lesarstvo Biotehniška fakulteta pa je na 3. znanstvenem srečanju Gozd in les predstavil drugačen pogled na posledice napada podlubnikov in opozoril na večjo vrednost takega lesa.

Na zniževanje vrednosti lesa lubadark v zelo veliki meri vplivajo glive, ki živijo v simbiozi s podlubniki. Te glive se naselijo v rovih, ki jih naredijo podlubnik, in ščitijo njihove ličinke. Poleg tega, da povzročajo razpadanje lesa, pa te glive zelo pogosto les obarvajo v modrih, sivih in rjavih odtenkih. To razbarvanje pa je glavni vzrok za znižanje cene hlodovine.

Vendar pa ima takšno obarvanje zelo pozitiven učinek. Ima estetsko vrednost, ki jo lahko poudarimo s pravilno predelavo, pri kateri damo poudarek videzu lesa. Upoštevati je treba tudi, da pri uporabi takšnega lesa na prostem, po določenem času obarvanosti ne bomo več opazili. Pomemben podatek je tudi, da se mehanske lastnosti takšnega lesa ne spremenijo, kar so pokazale raziskave, ga je pa lažje impregnirati.

ladijski pod
Denim pine je modro obarvani les, ki ga povzročijo glive, ki jih na bore zanese hrošček Dendroctonus ponderosae.

Da obarvan les predstavlja dobro tržno priložnost, ki jo je treba le znati izkoristiti, kaže primer iz devetdesetih let prejšnjega stoletja iz Severne Amerike. Borova drevesa v zahodnem delu ZDA in Kanade je napadel hrošč, ki je živel v simbiozi z glivami modrivkami. Posledica napada je bila velika količina pomodrelega lesa, ki se je znašel na trgu. Lastniki gozdov so v tem prepoznali dobro poslovno priložnost in začeli tržiti les pod posebno blagovno znamko, pomagali pa so si z zelo dobro tržno kampanjo. Danes se takšen les uporablja za ladijski pod, vrata, okenske okvirje, pohištvo, gradnjo čolnov in v rezbarstvu. Povpraševanje po tem lesu je zelo veliko in trg se sooča s pomanjkanjem.

S pravilnim pristopom pri prodaji je mogoče tudi slovenski les lubadark dobro unovčiti. Treba ga je le tržiti na pravi način.

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa