HUSQVARNA 592 XP®

Raziskave

Izpusti ogljikovega dioksida pri izdelavi žaganega lesa

20.08.2013

Lesene deske zvezaneDa se naš planet segreva, kažejo dolgoletni podatki o povprečnih letnih temperaturah. Glavni razlog je skoraj zagotovo človekova dejavnost, ki sprošča v ozračje velike količine ogljikovega dioksida, ki je vezan v fosilnih gorivih. Les je ponor ogljikovega dioksida, zato z njegovo uporabo zmanjšujemo izpuste tega toplogrednega plina. Vendar pa se za pridobivanje lesa prav tako uporabljajo fosilna goriva in s tem se v ozračje spušča ogljikov dioksid.

S starostjo se poslabšajo mehanske lastnosti lesa

17.07.2013

DeskeS staranjem lesa se spreminjajo njegove mehanske lastnosti.  Na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani so izvedli raziskavo mehanskih lastnosti 100 let starega bukovega lesa. Ugotovili so, da se s starostjo mehanske lastnosti lesa močno poslabšajo.

Priraščanje jelke v debelino

20.11.2012

Mlada jelkaV Sloveniji v povprečju jelke (Abies alba) letno v debelino prirastejo 3,43 mm je pokazala raziskava Biotehniške fakultete. Na ugodnih rastiščih, kjer je gostota jelke manjša, pa prirastki sežejo v povprečju do 4,8 mm letno. Na gozdnogospodarskih območjih, kjer je jelka najbolj razširjena (Postojna, Kočevje, Maribor in Novo mesto), je povprečni letni prirastek med 3,1 in 4,0 mm.

Pages