Statistika

Izvoz okroglega lesa se je leta 2017 zmanjšal

01.10.2018

AvtocestaStatistični urad je objavil podatke o izvozu in uvozu okroglega lesa za leto 2017. Lani smo izvozili 3,1 milijona kubičnih metrov okroglega lesa, kar je 0,7 % manj kot leta 2016. Uvozili smo za 0,6 milijona kubičnih metrov okroglega lesa, kar je 22,7 % več kot leta 2016.

Poraba goriv v gozdarskih podjetjih v letu 2017 manjša

24.09.2018

Motorna žaga , štor in hlodPo podatkih statističnega urada se je lani poraba goriv v gozdarskih podjetjih glede na leto 2016 zmanjšala za 6 %. Za sečnjo in spravilo je bilo porabljenega okoli 43 % vsega goriva, za prevoz po cestah pa 45 % goriva. Gozdarska podjetja so v letu 2017 porabila okoli 6,2 milijona litrov goriva.

Cene drv ob začetku kurilne sezone 2018/19

04.09.2018

Skladovnica drvAnaliza cen drv, ki jo na portalu Gozd in gozdarstvo izvajamo vsake dva meseca, je v zadnjih dveh obravnavanih obdobjih pokazala izrazito rast cen drv za kurjavo. Primerjava z lanskim letom kaže, da so se najbolj zaželena drva podražila za petino. Očitno je, da se je vpliv žledoloma v letu 2014 in ujm, ki so sledile, že izpel, povpraševanje pa je dovolj veliko, da so se letos začele cene dvigovati.

Slovenski gozdovi v letu 2015

27.10.2016

Cvetoči kostanj v gozdu27. oktober 2016 - Zavod za gozdove Slovenije je objavil poročilo o stanju gozdov za leto 2015. Lani je gozd pokrival 58,3 % površine Slovenije. Površina gozdov se je povečala le za 73 ha. To kaže, da se povečevanje gozdnatih površin počasi zaključuje. Površina gospodarskih gozdov meri 1.073.746 ha, varovalnih gozdov je 98.762 ha in gozdnih rezervatov 9.508 ha.

Pages