Uniforest

Statistika

Vrednost odkupljenega lesa, julij 2012

18.09.2012

18. sep. 2012 - Statistični urad je objavil podatke o vrednosti odkupa lesa v juliju 2012. Skupna vrednost odkupa okroglega lesa je bila v juliju 2012 za skoraj 18 % nižja kot mesec prej. Nižjo vrednost lahko pripišemo vplivu sezone.

Vrednost odkupljenega lesa, junij 2012

14.08.2012

Statistični urad je objavil, da je bila skupna vrednost odkupljenega lesa v juniju letos za 26 % višja, kot v juniju lani. Povečanje vrednosti gre predvsem na račun večje vrednosti odkupa hlodov za žago in furnir. Vrednost odkupa je bila junija letos višja za skoraj 34 %. Višja je bila tudi vrednost odkupa lesa za celulozo in plošče, in sicer za 26 %. Za 21 % je bila manjša vrednost odkupa lesa za kurjavo in za 8 % je bila manjša vrednost odkupa drugega okroglega industrijskega lesa.

Vrednost odkupljenega lesa, maj 2012

13.07.2012

13. jul. 2012 - Po podatkih Statističnega urad je znašala skupna vrednost odkupljenega lesa v mesecu maju 3,25 milijona evrov. Glede na april se je vrednost odkupljenega lesa povečala za 7,8 %. Predvsem se je povečala vrednost odkupa lesa za kurjavo in hlodov za žago in furnir. Glede na maj 2011 je bila vrednost odkupljenega lesa višja za 20 %.

Vrednost odkupljenega lesa, april 2012

15.06.2012

13. jun. 2012 - Po podatkih Statističnega urada je bila skupna vrednost odkupa okroglega lesa v aprilu 2012 za 1 % višja kot aprila 2011. Za 44 % se je povečala vrednost odkupa lesa za celulozo in plošče. Vrednost odkupa lesa za kurjavo je bila nižja za 60 %. Aprila 2012 je bila vrednost celotnega odkupljenega lesa za 20 % nižja kot marca 2012.

SURS: odkup lesa, marec 2012

18.05.2012

18. maj 2012 - Statistični urad je objavil podatke o odkupu okroglega lesa v mesecu marcu. Vrednost odkupa je se glede na februar povečala za 88 %. Glede na marec 2011 je bila vrednost odkupljenega lesa višja za 27 %. Povečala se je vrednost odkupa vseh vrst lesa razen lesa za kurjavo.

Pages