Oglas odgovorna raba gozdov

Nasveti

Priporočila za nadomestitev smreke (v Zgornji Avstriji)

08.05.2018

Smrekov nasadKlimatske spremembe vplivajo na drevesne vrste v gozdovih. Smreka je pri nas kot tudi drugje v srednji Evropi, kjer so jo močno širili pod vplivom t.i. nemške gozdarske šole, med najbolj problematičnimi drevesnimi vrstami, ki jo bodo klimatske spremembe najbolj prizadele. Lastniki gozdov, ki razmišljajo za prihodnost, bodo smreko na večini rastišč morali nadomestiti z drugimi drevesnimi vrstami.

Oznake gozdnih okrasnih drevesc v decembru 2015

15.12.2015

novoletni okrasek na jelki15. december 2015 - Posekana gozdna drevesca (novoletne smrečice in jelke), namenjena za okras in praznovanje, morajo biti v letošnjem decembru med prevozom in prodajo označena z oranžno nalepko z letnico 2015. Pridobivanje okrasnih drevesc iz gozdnih površin usmerja Zavod za gozdove Slovenije na gozdu in naravi prijazen način. Z oranžno nalepko morajo biti označena tudi gozdna drevesca, pridobljena na namenskih plantažah v Sloveniji.

Zaščita večjih dreves pred objedanjem jelenjadi

04.08.2014

V zimskem času, ko je snega veliko, ali pa leži dolgo časa, začne jelenjadi primanjkovati hrane. Tedaj se loti debel dreves, kjer objeda lubje. Takšno objedanje lahko povzroči veliko škodo, napravi rane za vdor bolezni, zmanjša odpornost drevesa, njegovo prirast in, v številnih primerih takšna drevesa propadejo. Kadar gre za vrednejša drevesa, je škoda zelo velika, zato jih je smiselno zaščititi s premazi, tulci ali ograjo.

Nasveti za sanacijo gozdov po žledolomu februarja 2014

05.03.2014

Posledice žledoloma 20145. marec 2014 – Februarja je Slovenijo prizadel katastrofalni žledolom, ki je poškodoval okoli 40 % slovenskih gozdov. Zavod za gozdove Slovenije načrtuje posek preko 7 milijonov kubičnih metrov lesa. Najbolj so bili prizadeti listavci, najhitreje pa je treba iz gozda odstraniti poškodovane iglavce, da se ne bo razširil lubadar.

Pages